UŞAK BELEDİYESİNDEN "Belediyeden satılık okul bahçesi" haberine TEKZİP

POLİTİKA 24.11.2021, 09:38

UŞAK BELEDİYESİNDEN "Belediyeden satılık okul bahçesi" haberine TEKZİP

POLİTİKA 24.11.2021, 09:38
UŞAK BELEDİYESİNDEN "Belediyeden satılık okul bahçesi" haberine TEKZİP

22.11. 2021 tarihli UŞAK GÜNDEM (usakgundem.com) internet sitesinin ana sayfasında; “Belediyeden Satılık Okul Bahçesi” başlığı ile daha önce merkez ilçeye bağlı köy muhtarlığı statüsündeyken 2019 yerel seçimleri sonrası, Merkez İlçe Uşak Belediyesi’ne bağlanarak mahalle konumuna gelen Muharremşah Mahallesinde bulunan okul bahçesindeki bir parselin Uşak Belediyesi tarafından satışa çıkarıldığı içeriği ile devam eden bir haber yayınlanarak belediyemiz zan altında bırakılmıştır. Yayınlanan bu haberin gerçeği yansıtmaması nedeniyle ilgili yasa gereği, tekzip ve düzeltme hakkımızı kullanmak istiyoruz. Şunu belirtmeliyiz ki, basın özgürlüğünün demokrasinin bir gereği olduğunu daima ifade etmekteyiz. Ancak bu özgürlük gerçek bilgileri yok saymamalı ve kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine sebep olmamalıdır. Bu kapsamda; 5187 Sayılı Basın kanunun ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu yayınlar Yolu ile İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un ortaya koyduğu hükümler çerçevesinde asılsız ve doğruluk payı  bulunmayan içeriklerin kayıtsız şartsız tekzip edilmesi Uşak Belediyesi olarak bizlerin en temel hukuki hakkıdır.

İlgili haberde, her ne kadar okul bahçesinin satışa çıkarıldığı iddia edilmiş ise de; satışa sunulan Uşak merkez Muharremşah Mahallesi 144 ada 3 parsel, müstakil 546,86 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı ve Plansız Alanlar Yönetmeliğine bağlı tabi bir taşınmazdır. Haberde gösterilen fotoğrafları çekilen okul bahçesi ise Uşak Merkez Muharremşah Mahallesi 7, 957,96 m2 yüzölçümlü, 127 ada 5 numaralı parseldir. Niteliği okul ve bahçesi olarak Uşak Belediyesi adına kayıtlıdır. Satışa sunulan okulun arka kısmında kalmaktadır. Haberde ise okulun ön bahçesinin, Atatürk büstünün ve basketbol sahasının resimleri kullanılarak vatandaşlarımız yanıltılmaktadır. Kamu tüzel kişisi olan Uşak Belediyesi’nin okul bahçesini satmak istemesi mantığa aykırı bir durumdur. Bu gerçeğe aykırı yapılan haber sebebiyle belediyemizin itibarı zedelenmektedir. Kişilerin gerçeğe ulaşmasının kolay günümüz şartlarında tarafınızın hiçbir araştırma ve inceleme yapmadan karalama yöntemiyle haberciliği kullanması etik ilkelere aykırı bir davranıştır.

Şunu ifade etmeliyiz ki, basın ilkelerinin gelişimi ve kalkınması için, demokrasinin sürekliliği için, hür olmalıdır. Ancak bu tarz gerçeği yansıtmayan içeriklerin paylaşılmaması, bu imajın sarsılmaması adına oldukça önemlidir. Bu kurum olarak bizlerin olduğu kadar, halkımızın da en büyük beklentisidir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, Uşak Belediyesi’nin tüzel kişiliğini, kurumsal kimliğini ve Belediye Başkanımız Mehmet ÇAKIN’ın ve yöneticilerimizin kişilik haklarını zedeleyen okuyucu yorumlarının erişime engellenmesini, iş bu tekzip yazısının 5187 Sayılı Basın Kanunu’nun 14. Maddesi gereğince tebliğden itibaren 3 gün içinde gazetenizin / sitenizin aynı yerinde, aynı sayfada, aynı sütunda ve aynı puntolarla, hukuki haklarımızın saklı kalması kaydıyla yayınlanmasını, aksi halde her türlü talep, dava, şikâyet, maddi ve manevi tazminat ve adli idari yasal tüm yollara başvuracağımızı ihtar eder, bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Meral GÜLMEZ SAÇAR

Belediye Başkanı a.

Belediye Başkan Yardımcısı

Kaynak: UŞAK BELEDİYESİ
Yorumlar (0)