Vergi Borçlarında Yapılandırmada son tarih; 31 Ağustos

Uşak İl Defterdar Vekili Birsen Tokaç, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunla ilgili yazılı olarak açıklamalarda bulundu.
Vergi Borçlarında Yapılandırmada son tarih; 31 Ağustos

Açıklamada; kanundan yararlanmak isteyenlerin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerektiği ve başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden birisi tercih edilebileceği hatırlatıldı.

İşte Uşak İl Defterdarlığının yeniden yapılandırma kanunu ile ilgili verdiği bilgiler:

“7326 sayılı “bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılandırma Kanunuyla

 • Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak
 • Borçlar taksitler halinde ödenebilecek
 • Vergiler, vergi cezalar, idari para cezaları ve ecri misillerle ilgili ihtilaflar sonlandırılacak.
 • Devam eden vergi incelemeleri ve takdir işlemleri için kanundan yararlanılabilecek,
 • Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan yapılabilecek,
 • Geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak,
 • İşletme kayıtları gerecek duruma uygun hale getirilebilecektir.

Ayrıca;

 • 2020 yılı Kasım ayında yayımlanan 7256 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan veya 6183 sayılı kanun kapsamında taksitlendirilen borçlardan 7326 sayılı kanunun yayınlandığı tarih itibarıyla ödemeleri devam edenler talep edilmesi halinde kanun kapsamında yapılandırabilecektir.
 • Yapılandırılan borçların tamamının peşin veya ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarları üzerinden ayrıca indirim yapılacaktır.
 • 31 Aralık 2021 tarihine kadar süresi geçmiş araç muayenelerinin yaptırılması halinde aylık yüzde 5 fazlaların tahsilinden vazgeçilecektir.
 • Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasalarına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 9/6/ 2021 tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini Yİ-FE değerindeki değişimi dikkate almak suretiyle 31/12/2021 tarihine kadar yeniden değerleyebilecektir.
 • Kanundan yararlanmak isteyenlerin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden birisi tercih edilecek.

Yapılandırılan tutarlar, 6,9,denebilecek. 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. Ancak unutulmamalı ki kanunun 4. maddesi  1 ve 7. Fıkraları kapsamında yapılandırılan alacaklar ile matrah artırımı üzerine tahakkuk eden vergiler için ödemeler peşin veya 6 taksitte yapılabilecek.

Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 30 Eylül 2021 (Bu tarih dahil) tarihine kadar yapılması gerekiyor.

Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de taksitle ödemeyi tercih etmişlerse  ilk 2 taksitin süresinde ödenmesidir.

İlk 2 taksiti süresinde ödemeyenler, kanunun getirdiği haktan yararlanamayacaklardır. Önemle duyurulur.”

(SALİH KILINÇ/HABER)

İlgili Haberler