Senet imzalarken dikkat! Yargıtay'dan emsal niteliğindeki karar

Yargıtay'dan emsal karar. Senet imzalarken bu ibarelere dikkat edin.
Senet imzalarken dikkat! Yargıtay'dan emsal niteliğindeki karar

Senet imzalarken senette bulunan bazı ibarelere dikkat edin. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ticari hayatın tartışılan konularından olan teminat senedine dair emsal kararını açıkladı. Buna göre Yargıtay senette yazılı oılan bazı ibarelere dikkat çekerek dava ile ilgili emsal kararını açıkladı.

Yargıtay senettin içinde geçen teminattır kelimesinin neyin teminatı olduğuna ilişkin bir açıklamanın belirtilmemesi halinde o halde tek başına senedin teminat senedi olduğu anlamı çıkarılması gerektiğine hükmetti. İşte Yargıtay tarafından alınan kararın detayları haberimizde yer alıyor. 

SENET İMZALARKEN DİKKAT

Yargıtay tarafından alınan emsal karara göre senette bulunan bazı ibarelere dikkat edilmesi gerekitği açıklandı. Senet borçlusu vatandaşın mahkemeye başvurması sonucunda hakkında başlatılan icra takibine dayanak gösterilen senedin teminat senedi olduğunu bildirdi. Takip dayanağı senedin taraflar arasında geçerli olan bayilik söyleşmesinin içerisinde Yargıtay tarafından alınan karar ile teminnattır kelimesinin yer alması o senedin teminat senedi olduğuna karar verildi. 

Senedin teminat için boş olarak verildiğini, tanzim ve vade tarihlerinin sonradan doldurulduğunu ve senette tahrifat yapıldığını ileri sürerek itirazın kabulü ile takibin iptaline ve alacaklanın ise asıl alacağın yüzde 40'ından daha aşağı olmamak üzere kötü niyet tazminatı ödemeye mecbur edilmesi talep edildi. 

Davalı taraf borçlunun takip konusu senedi düzenleyerek alacaklıya verdiğini kabul etti. Senendi geçersiz kılmaya yönelik tüm iddiaların senetle ispatlanması gerektiği borçlu tarafından iddiasını ispatlar nitelikle herhangi bir yazılı delil sunmadığını davalı tarafı mahkemeye iddia etti. 

YARGITAY'IN EMSAL KARARI

Yargıtay bu dava ile ilgili kararını verdi. Emsal niteliğindeki bu kararda alınan kararda şu ifadelere yer verildi; "Bonoda teminat kaydı var ise de neyin teminatı olduğu belirtilmediğinden bu kayıt bononun mücerrettik vasfını ortadan kaldırmaz. Sadece teminat olduğuna dair eklenen bu kayda doktrinde mücerret teminat kaydı denilmektedir.

Hal böyle olunca, takip konusu bonodaki kaydın senedin kambiyo vasfını etkilemeyeceği, borçlunun teminat senedi olduğuna ilişkin iddiasının alacaklının imzasını taşıyan ve senede açık atıf yapan İİK'nın 169/a maddesinde yazılı belgelerle kanıtlanamadığından, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulması gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı. 

İlgili Haberler