Mimarlar Odası; “1 / 1000’lik imar plan taslağı mağduriyete yol açabilir”

Uşak Mimarlar Odası, Uşak Belediyesi tarafından 1 / 1000’lik imar planı plan hükümleri değişiklik taslağının vatandaşları mağdur edeceğini belirten bir basın açıklaması yaptı.

GÜNCEL 23.03.2022, 21:21

Mimarlar Odası; “1 / 1000’lik imar plan taslağı mağduriyete yol açabilir”

Uşak Mimarlar Odası, Uşak Belediyesi tarafından 1 / 1000’lik imar planı plan hükümleri değişiklik taslağının vatandaşları mağdur edeceğini belirten bir basın açıklaması yaptı.

GÜNCEL 23.03.2022, 21:21
Mimarlar Odası; “1 / 1000’lik imar plan taslağı mağduriyete yol açabilir”

Açıklamada; yeni değişikliğin uygulamaya konmadan vatandaşa ek süre verilmesi gerektiğini, aksi takdirde vatandaşın bir sürü mali kayba ve zaman kaybına uğrayacağına vurgu yapıldı.

Uşak Belediyesi tarafından yapılan 1/1000 imar planı plan hükümleri taslağının 1 Nisan tarihinden itibaren yürürlüğe girmesinin inşaat sektöründe vatandaşı mağdur edeceğini belirten Uşak Mimarlar Odası basın açıklamasında;

“Uşak Belediyesi’nce Uşak ili uygulama imar planı plan hükümleri revizyonu taslağı odamıza gönderilmiş mimarlar odası ,üyeleri ile birlikte  ilgili  revizyon için detaylı çalışmasını Uşak Belediyesi’ne  iletmiş , teknik görüşlere ek olarak uygulama esasları hakkında,

 -Geri dönüşler çerçevesinde TMMOB bileşenlerini oluşturan odalar ile görüş alışverişinde bulunulması gerektiği

-Plan revizyon hükümlerinin karmaşaya ve mağduriyete yol açmaması için uygulanmaya başlayacağı tarihten önce verilen imar durum belgelerini kapsayan arsalarda üretilecek yapılar için   makul bir süre tanınarak eski plan hükümlerinden faydalanması gerektiği

- Yapı tasarımını direkt ilgilendiren ve çözüm bekleyen  idareyi, tasarımcıyı, ve mal sahibi vatandaşların sorunlarının çözümü için iletişime ve katkı sunmaya hazır olduğumuz belirtilmiş olup;

Uşak Belediyesi İmar Müdürlüğü yaptığı sözlü açıklama ile 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren yeni imar plan hükümlerinin belediye meclisinden onayına istinaden süre vermeksizin yapı ruhsatı almamış tüm yapılar için uygulanacağını  bildirmiştir. 

Uygulamanın, süre verilmeksizin yaratacağı ciddi problemler idareye sözlü olarak aktarılmış;  1 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girecek olan taslak tarafınıza iletilmek üzere talep edilmiştir. 

Konu ile ilgili taleplerimiz yazılı olarak aktarılacak olup, Tüm Türkiye yi ilgilendiren plan değişikliklerinde dahi geçici madde ile süre tanınmakta olup ilerde yaşanması olağan mağduriyetler adına,  uygulama esasları hakkında gerekli düzenlemenin yapılması yönünde gereğini talep ediyoruz “ ifadelerini kullandı.

Uşak Belediyesi 1 / 1000’lik imar planı plan değişikliği taslağı ne gibi mağduriyete yol açabilir?

www.usakgundem.com İnternet Haber Sitesi olarak Uşak Belediyesi tarafından 1 Nisan tarihli Belediye Meclis Toplantısında alınacak olan değişiklik kararının ne gibi zararlara yol açacağını konunun uzmanlarına sorduk. Uzmanlar, bu konuda ortaya çıkacak şu 2 sakıncaya dikkat çekti:

  • Uşak Belediyesi’ne verilmiş, ruhsat almak için verilen onlarca projenin değişiklik yapılması için geri çekilmesi demek. Bu da yeniden proje çizilmesi, inşaat yaptıracak vatandaş için ek masraf çıkması ve zaman kaybı demek.

  • Vatandaşların ev sahibi olmak için anlaştığı müteahhitler, ruhsat alamadıysa projelerini geri çekmek zorunda kalacak. Bu da vatandaşın başını sokacak ev sahibi olmasını geciktirecek.

Sorunun çözümü için neler yapılması gerekir?

Uşak Mimarlar Odası Başkanı ve TMMOB Uşak İl Temsilcisi Mimar Çağlar Samancı’ya göre ortada çözülmeyecek bir sorun yok.

Samancı, “Uşak Belediyesi tarafından hazırlanan1 / 1000’lik imar planı plan hükümleri değişiklik taslağı, uygulaması ek süre verilerek mevcut projelerin ruhsat alabilmesi için ek süre verilebilir.

Bundan önceki belediye başkanları döneminde TMMOB bileşeni odalardan temsilciler, Uşak Belediye Meclisi İmar Komisyonu toplantılarına katılarak görüşlerini bildiriyordu. 2019 yılından  bu yana komisyoan biz davet edilmiyoruz. Bu da sıkıntı yaratıyor.

Yazılı olarak ilgili odalara görüş soruyorlar. Cevap veriyoruz. Ancak görüşlerimiizn alınan karalara nasıl yansıdığını bilemiyoruz. Bir iletişim sorunu var. Bunu aşabiliriz” dedi

(SALİH KILINÇ / HABER)

Kaynak: UŞAK GÜNDEM
Yorumlar (0)