Tüm Emekli Sen hukukun uygulanmasını istiyor

Tüm Emekliler Sendikası Uşak Şubesi sendikalaşma konusunda verilen mücadelede karşılaştıkları hukuksal engellerden yakındı. Tüm Emekli Sen Şubeleri olarak tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak basın toplantısının Uşak ayağı, Tiritoğlu Parkı’nda gerçekleştirildi. Bazı parti ve STK’ların da Tüm Emekli Sen’e destek için basın açıklamasına katıldığı görüldü.
Tüm Emekli Sen hukukun uygulanmasını istiyor

Tiritoğlu Parkı’nda bir araya gelen Tüm Emekliler Sendikası Uşak Şubesi üyeleri adına Yönetim kurlu Üyesi Mehmet Arslan, şu açıklamayı yaptı:

“ Ülkemizde hukuk, iktidar tarafından kendisine biat etmeyen toplum kesimleri, bireyler, dernekler, sendikalar ve siyasi partiler üzerinde yaygın bir baskı aracı, hatta bir tasfiye silahı olarak kullanılmaktadır. Bu durum, gerek tüm toplum kesimleri tarafından, gerekse de uluslararası pek çok saygın kurum ve basın yayın organlarında dile getirilmektedir.

Hukukun bir baskı aracı olarak kullanılması, sendikamız Tüm emekliler Sendikasının, kurulduğu günden beri karşılaştığı bir sorundur.

20 Şubat 2017 de kuruluş evraklarını Ankara Valiliğine verdiğimiz halde Valilik keyfi bir tutumla, bu başvuruyu reddetmiş ancak yaşanan mahkeme sürecinden sonra sendikamıza kütük numarası verilmiştir.

Başvuru konusunda mahkemenin lehimize verdiği karara rağmen Valilik, 34. İş Mahkemesi nezdinde kapatılma istemli dava açmış, İş Mahkemesinin aleyhimize verdiği karar ise İstinaf mahkemesine taşınmış ve İstinaf Mahkemesi kapatma kararını bozarak “Emeklilerin sendika kurma hakkı olduğundan” hareketle lehimize sonuçlandırmıştır.

Hukuk ve yasaların evrensel insanlık değerleri içermesi gerektiğini unutan idare Hukukun kendi emri altında olması gerektiğini savunan bir yaklaşımla bu kararı da Yargıtay’a göndermiş, Yargıtay bozma kararı vererek dosyayı yeniden görüşmesi için İstinaf Mahkemesine geri göndermiştir.

Buna ilişkin mahkeme 30 Nisan 2021 tarihinde saat 10.00 da görülecektir.

Yargıtay’ın verdiği bozma kararı, açıkça idarenin isteğinin hukukun üstünde olduğunun ve Uluslararası sözleşme ve hukukun tanınmadığının açık bir göstergesidir.

Bu karar hukuki değil, siyasi bir karardır.

Bu kararın örgütlenme hakkının kullanılmasına yönelik bir engel olduğu açıktır. Hukukun üstünlüğünün hala geçerli olduğuna, buna uyan yargıçlar olduğuna inanmak istiyoruz.

İdarenin ve idarenin gözüne bakan mahkemelerin her türlü engelleme yasaklama, görmezden gelme girişimlerine rağmen herkes şunu iyi bilsin:

Tüm Emekliler sendikası emeklilerin ekonomik demokratik hakları için mücadelesini her şartta yükselterek sürdürecektir.”

(SALİH KILINÇ/HABER)

İlgili Haberler