Kiracı evden çıkarken en az kaç gün önce ev sahibine bildirmelidir?

Kiracıların evden çıkmaları durumumda ev sahiplerine bildirim yapmaları gerekiyor. Bu süre ne kadardır, ev sahibine en az kaç gün önce haber verilmelidir?
Kiracı evden çıkarken en az kaç gün önce ev sahibine bildirmelidir?

Kiracıların evden çıkmaya karar vermeleri durumunda ev sahiplerine bu durumu bildirmeleri gerekmektedir. Yapılan bu bildirim ev sahibinin zarara uğramaması içindir. Ev sahibi kendisine verilen süre içerisinde yeni bir kiracı arayışına girebilir. Ancak kiracılar için bu sürenin kanuni olarak sınırları bulunmaktadır. Bu kanuni sınırın aşılmaması gerekiyor.

EN AZ 15 GÜN ÖNCE

Kiracılar kira sözleşmesi yılının dolmasına 15 gün kala kira sözleşmesinin sona ereceğini ve enden çıkacağını ev sahibine bildirebilirler. Bu yapılırsa ev sahibi kiracıdan herhangi bir hak iddia edemez. Kira sözleşmesini bu şart ile kiracılar herhangi bir yükümlülüğe girmeden sona erdirebilirler. Ancak aynı hak ev sahiplerinde yoktur. Ev sahibi kira sözleşmesinin süresinin dolmasına yakın bildirim yapsa bile kiracıyı evden çıkaramaz.

BİLDİRİM YAPILMAZSA NE OLUR?

Kiracı kanuni süre içerisinde ev sahibine evden çıkacağını bildirmez ise başına iş alacaktır. Bu bildirimin yapılmaması kira sözleşmesinin süresinin 1 yıl daha otomatik olarak uzaması anlamına gelecektir. Bu durumda da kiracı evden çıkarsa devam eden bir sözleşmeye aykırı hareket etmiş olacaktır. Ev sahibi de yasal hakkını kullanarak kiracıdan tazminat talep edebilir. Mahkemeler genellikle böyle durumlarda kiracılara 3 aylık kira bedeli kadar ev sahibine tazminat ödemesi gerektiğine hükmediyorlar.

Kiracılar evden bildirim yapmadan çıkarlarsa tazminat ödememelerinin tek yolu yerlerine bir kiracı bulmaktan geçiyor. Eğer kiracı yerine birisini kiracı olarak ev sahibine kabul ettirebilirse herhangi bir tazminat ödemek zorunda kalmaz. Ayrıca ev sahibi kiracı çıktıktan sonra evi bir başkasına kiralarsa tazminat talep edemeyecektir. Yasalara göre mahkemede karar verilirken ev sahibinin mağdur olup olmamasına bakılmaktadır.