Üvey babadan miras kalır mı?

Miras paylaşımları konusunda araştırmalar sürekli yapılıyor. Bir çocuğa üvey babadan miras kalabilir mi?
Üvey babadan miras kalır mı?

Miras paylaşımı konusunda oldukça yoğun şekilde araştırmalar yapılabiliyor. İnsanlar hayatlarının bazı dönemlerinde bir veya birden fazla miras paylaşımı içerisinde kendilerini bulabilirler. Yasal haklarını bilenler miras paylaşımı konusunda mağdur olmuyorlar. Ancak bu haklara tam anlamıyla vakıf olmayanlar almaları gereken miras paylarını diğer mirasçılara kaptırabiliyorlar.

ÜVEY BABADAN MİRAS KALMA DURUMU!

Miras hukuku yasal mirasçılığı kan bağı üzerinden kurgulamaktadır. Altsoy ve üstsoy esaslı olarak mirasçılık belirlenmektedir. Dolayısı ile üvey babanın üvey çocuk ile herhangi bir soy birliği bulunmamaktadır. Buradan hareketle üvey babadan direkt olarak bir miras kalma durumu yasal olarak mümkün değil. Ancak dolaylı olarak veya başka etkenlerle bu miras kalabilir.

ANNE ÜZERİNDEN MİRAS!

Üvey babanın mirasında üvey çocuğun herhangi bir hakkı yoktur ama eğer miras bırakan vefat ettiğinde üvey çocuğun annesi ile evlilikleri devam ediyorsa o zaman dolaylı bir mirasçılık doğacaktır. Bu da anne üzerinden olacaktır. Üvey babanın mirasının en az dörtte biri evlilik birliği devam ederken ölüm gerçekleşmişse anneye kalır. Annenin mirasçısı ise vefat eden babanın üvey çocuğu olacağı için dolaylı olarak mirastan pay almış olur.

VASİYETNAME İLE MÜMKÜN!

Üvey babadan doğrudan miras kalmasının tek yolu vasiyetnamedir. Eğer üvey baba sağlığında yasal geçerliliği olan bir vasiyetname hazırlamışsa ve bu vasiyetnamede üvey çocuğu mirasçı olarak belirlemişse o zaman doğrudan miras kalabilir. Ancak burada vasiyetname hazırlanırken diğer mirasçıların saklı paylarına dikkat edilmelidir. Aksi durumda saklı pay içerisine giren miras vasiyetname ile bırakılsa bile mahkemeye başvurularak bozulur. Bunun için böyle bir vasiyetname hazırlanacaksa profesyonel destek alınmalıdır.