Hisseli tapusu olanlara uyarı! Eviniz, arsanız zorunlu satışa çıkabilir!

Hisseli tapu sahipleri için çok kritik bir uyarı yapıldı. Bu uyarıyı dikkate almayanların tapuları satışa çıkıyor.
Hisseli tapusu olanlara uyarı! Eviniz, arsanız zorunlu satışa çıkabilir!

Türkiye’de gayrimenkul türleri ikiye ayrılıyor. Bu gayrimenkuller mülkiyetlerine göre sınıflandırılıyor. Bir kişinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller müstakil, birden fazla kişinin mülkiyetindeki gayrimenkuller de müşterek olarak ayrılıyor. Müşterek gayrimenkuller için ise tapular hisseli olmaktadır. Bu gayrimenkullerin idaresinde hisse sahipleri karar verici durumundalar ve bu da bazı hak ve sorumlulukları gerektiriyor.

HİSSELİ TAPULARIN EN ÖNEMLİ HAKKI!

Hisseli tapuların idaresi biraz zor olmaktadır. Mülkiyet hakkı birden fazla kişide olduğu için bu tapuların idaresinde her hisse sahibinin söz hakkı vardır. Bu sadece söz hakkı ile sınırlı kalmıyor. Hisseli tapuların muhafazası için bir de önalım hakkı uygulanıyor. Şufa hakkı olarak da tanımlanan bu yasal hak ile hisse sahiplerinin kurdukları ortaklığı üçüncü kişiler kolay kolay dahil olamıyorlar. 3. kişinin ortaklığa girmesi için bir hisse sahibinin hissesini satışa çıkarması ve bu hisse payını diğer ortakların satın almak istememesi gerekmektedir.

3. KİŞİ HİSSE SAHİBİ OLURSA NE OLUR?

Hisseli tapulara 3. kişilerin dahil olması kesinlikle bir sorun çıkacaktır şeklinde bir anlama sahip değildir. Ancak 3. kişiler tüm hisse paylarını satın almak isterseler işte orada büyük bir risk ortaya çıkmaktadır. Bunun için mahkeme yolu tutulur ve ortaklığın giderilmesi davası açılırsa diğer hisse sahipleri hisselerini zorunlu olarak satmak durumunda kalabilirler. Ya al ya ver şeklinde bilinen sistem uygulanır ve diğer hisse sahiplerinin ekonomik gücü yoksa bu hisseleri 3. kişiler değerinin altında bir fiyatla bile satın alabilirler. Bu da gayrimenkulün hissedarların elinden gitmesi demek oluyor.

İCRA YOLU UYARISI!

Hisseli tapu sahipleri için icra uyarısı yapıldı. Buna göre hisse sahiplerinin çok dikkat etmeleri gerekiyor. Üstelik sadece kendileri için değil diğer hissedarların da icralık borçlarının takibinin yapılması gerekiyor. Eğer bir hissedarın icralık bir borcu varsa ve haciz işlemi başlamışsa ilgili hisse payı icradan satışa çıkabiliyor.

Hisseli tapunun hisse payının icradan satışa çıkmasını önalım hakkına sahip oldukları için önemsemeyen hissedarlar karşılaşabilecekleri büyük sorunun farkında değiller. Eğer bir hisseli tapunun hisse payı icradan satışa çıkarılmışsa orada önalım hakkı geçersiz oluyor. 3. kişi olarak herhangi birisi icradan bu hisse payını satın alarak ortaklığa girebilir. Bu da ileride diğer hissedarların hisse paylarını değerinin altında satın alınmasına neden olabiliyor.