UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN “Belediyeden Özel Güvenlikçilere Tehdit” haberimize TEKZİP

T.C. Uşak Belediye Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından www.usakgündem.com İnternet Haber Sitesinde yayınlanan “Belediyeden özel güvenlikçilere tehdit” başlıklı haberimize gönderilen 29.09. 2021 tarih ve E-165497-640- 1968 Sayılı tekzip yazısı aynen şöyledir:

GÜNCEL 30.09.2021, 13:14 30.09.2021, 13:40

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN “Belediyeden Özel Güvenlikçilere Tehdit” haberimize TEKZİP

T.C. Uşak Belediye Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından www.usakgündem.com İnternet Haber Sitesinde yayınlanan “Belediyeden özel güvenlikçilere tehdit” başlıklı haberimize gönderilen 29.09. 2021 tarih ve E-165497-640- 1968 Sayılı tekzip yazısı aynen şöyledir:

GÜNCEL 30.09.2021, 13:14 30.09.2021, 13:40
UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN “Belediyeden Özel Güvenlikçilere Tehdit” haberimize TEKZİP

“24.09.2021 tarihli UŞAKGÜNDEM (usakgundem.com) internet sitesinin ana sayfasında “Belediyeden Özel Güvenlikçilere Tehdit” başlığı ile Uşak Belediyesi’nde görev yapan 136 özel güvenlik görevlisi, şimdi de haklarını aradığı için işten atılmakla tehdit edildi içeriği ile devam eden bir haber yayınlanarak belediyemiz zan altında bırakılmıştır. Yayınlanan bu haberin gerçeği yansıtmaması nedeniyle ilgili yasa gereği, tekzip ve düzeltme hakkımızı kullanmak istiyoruz. Şunu belirtmeliyiz ki, basın özgürlüğünün demokrasinin bir gereği olduğunu daima ifade etmekteyiz. Ancak bu özgürlük gerçek bilgileri yok saymamalı ve kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesine sebep olmamalıdır. Bu kapsamda 5187 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yolu ile İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un ortaya koyduğu hükümler çerçevesinde , asılsız ve doğruluk payı bulunmayan içeriklerin kayıtsız şartsız tekzip edilmesi Uşak Belediyesi olarak bizlerin en temel, hukuki hakkıdır.

İlgili haberde, her ne kadar müdürler vasıtası ile Belediye Başkanımız Mehmet ÇAKIN’ın özel güvenlik müdürlerini/personelini tehdit ettiğine ilişkin haber yayınlanmış ise de Uşak Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Özel Güvenlik Birimi sorumluları ile yapılan toplantının konusunu, personelin çalışma düzeni, vatandaş odaklı çalışılan güvenlik noktalarında hal, hareket ve konuşma tarzına dikkat edilmesi gibi personelin nöbet saatlerine riayet etmesi gibi genel düzenleyici konular içermektedir. Personelin sendikalı olup olmaması, sosyal medya paylaşımlarının iş akitlerinin son bulmasına yol açacağı ve buna yönelik bir yaptırım uygulanacağına ilişkin haberde bahsedilen konular toplantıda herhangi bir şekilde konuşulmamıştır. Yine Uşak Belediye Başkanımız Mehmet ÇAKIN ve personelden sorumlu ilgili müdürlüğümüz çalışanların özlük haklarının korunması, çalışma barışının huzur ve güvenliğinin sağlanması, çalışanlarının özlük haklarının sağlanması konusunda her türlü hassasiyeti göstermektedir.  Kurumumuz verdiği kamu hizmetini gerçekleştirirken personelimizi gözetmektedir. Refah düzeyi yüksek çalışma ortamının çalışma verimini de artıracağının bilincindeyiz.

Şunu ifade etmeliyiz ki, basın ülkelerin gelişimi ve kalkınması için, içeriklerin paylaşılmaması, bu imajın sürekliliği için hür olmalıdır. Ancak bu tarz gerçeği yansıtmayan içeriklerin paylaşılması, bu imajın sarsılmaması adına oldukça önemlidir. Bu kurum olarak bizlerin olduğu kadar, halkımızın da en büyük beklentisidir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, Uşak Belediyesi’nin tüzel kişiliğini, kurumsal kimliğini ve Belediye Başkanımız Mehmet Çakın’ın ve yöneticilerimizin kişilik haklarını zedeleyen okuyucu yorumlarının erişime engellenmesini, iş bu tekzip yazısının 5187 Sayılı Basın Kanununun 14. Maddesi gereğince tebliğden itibaren 3 gün içinde, gazetenizin/ sitenizin aynı yerinde, aynı sayfada, aynı sütunda ve aynı puntolarla, hukuki haklarımızın saklı alması kaydıyla yayınlanmasını, aksi halde her türlü talep, dava şikâyet maddi ve manevi tazminat, vs. adli ve idari tüm yollara başvuracağımız ihtar eder,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz."

                                                                                Meral GÜLMEZ SAÇAR

                                                                                  Belediye Başkanı a.   

                                                                             Belediye Başkan Yardımcısı

Yorumlar (1)
ADALET 11 ay önce
Doğru haber yapmazsanız rezil olursunuz