Düşük kar payı oranlı finansman müjdesi geldi! Ziraat Bankası o kişilere destek sağlayacak

Tarımsal faaliyet gerçekleştiren çiftçiler için çeşitli destekler sağlandığı biliniyor. Bu kapsamda çiftçiye tarım finansmanı sağlanacağı bildirildi.
Düşük kar payı oranlı finansman müjdesi geldi! Ziraat Bankası o kişilere destek sağlayacak

Düşük kar payı oranlı finansman müjdesi geldi! Ziraat Bankası o kişilere destek sağlayacak - Ülkemizde gerçekleştirilen tarımsal üretim faaliyetleri için tarımsal üretime yönelik düşük kar payı oranlı yatırımı yapılması yönünde harekete geçildi. Ziraat Bankası tarafından çiftçiye verilecek tarım finansmanına ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yayımlanırken detaylar da merak konusu oldu. 

DÜŞÜK KAR PAYIYLA FİNANSMAN SAĞLANACAK

Ziraat Katılım Bankası (Ziraat Bankası) tarafından ülke sınırları içindew gerçekleştirilen tarımsal üretim faaliyetleri için tarımsal üretime dair düşük kar payı oranlı yatırım ve işletme finansmanı kullandırılması yönünde karar aldı. Söz konusu karar Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre;

Kararda belirtilen usul, esas, limit ve oranlar dikkate alınarak, gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, sözleşmeli üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişilerin, tarımsal amaçlı üretici birliklerinin, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün de aralarında olduğu yapılara, Ziraat Katılım Bankası tarafından, 1 Ocak 2023 ve 31 Aralık 2023 arasında tarım finansmanlarına uygulanmakta olan cari kar payı oranlarından, finansman konuları itibarıyla belirtilen oranlarda indirim yapılmak ve finansman üst limitleri aşılmamak suretiyle tarım finansmanı verilecek. 

Öte yandan doğal afetler nedeniyle finansmanların ertelenmesi ve taksitlendirilmesi ile ilgili olarak da bir karar alındı. Bu karar kapsamında kullandırılan tarımsal finansmanlar, finansmana konu ürünler, 1 Ocak- 31 Aralık arasında meydana gelebilecek doğal afetlerden etkilendiğinin tespit edilmesi halinde, Ziraat Katılım Bankası'nın kendi esas, usul ve mevzuatları çerçevesinde, vade tarihinden, hesap devresinden, taksit tarihinden itibaren ertelenebilecek ya da taksitlendirilebilecek. Bu karar ile taksitlendirilen tutarlar erteleme kapsamında yer almayacak. Taksitlendirme veya ertelemelerden yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişi üreticilerin, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) hasar raporu ya da il ve ilçe hasar tespit komisyonu karar tarihinden itibaren bir aylık süre içinde bankaya yazılı müracaat etmesi gerekecek. Hasar tespitlerinin ve hasar oranlarının üretici bazında belirlenmesi zorunlu olacak. Doğal afetler nedeniyle oluşan hasarların tespitinde TARSİM tarafından hazırlanan raporlar esas alınacak.

İlgili Haberler