Devlet o kişilere destek ödemesi yapacak! Başvurunuzu yapın cebinizi doldurun

Devlet tarafından çiftçiler için çeşitli destek ödemeleri yapılıyor. Bu kapsamda çiğ süt destek ödemeleri ile ilgili yeni detaylar açıklandı.
Devlet o kişilere destek ödemesi yapacak! Başvurunuzu yapın cebinizi doldurun

Devlet o kişilere destek ödemesi yapacak! Başvurunuzu yapın cebinizi doldurun - Hükümet tarafından çeşitli yardım başlıkları altında çiftçi, ihtiyaç sahibi, engelli, yaşlı, gazi, şehit ailelerine destekler veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ulaştırılan destek ödemelerinin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı da çiftçilere destekleri ulaştırıyor. 

SÜT DESTEĞİ ÖDEMELERİNDE ESASLAR BELLİ OLDU

Çiftçi ve hayvancılıkla uğraşanlar için destekler devam ediyor. Çiftçi kredisi ile ilgili gelişmeler devam ederken Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Tebliğle, Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2023-2024 Yıllarında Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar’da yer alan destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bakanlık çiğ süt desteği ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirlediklerini açıkladı. Çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesi için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenek ile ödenecek. Tarım ve Orman Baakanlığı tarafından gerekli paranın aktarılmasına müteakip banka aracılığıyla ödenecek olan süt desteği ile ilgili çiftçilerin meraklı bekleyişi son buldu. 

ÇİĞ SÜT DESTEĞİ İÇİN KAYNAK AÇIKLANDI

Düzenlenen tebliğe göre, çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesi için gerekli kaynağın  bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanacağı açıklandı. Çiğ süt destek ödemesi; ürettiği çiğ sütü, süt işleme tesislerine, fatura/e-fatura/e-arşiv fatura/müstahsil makbuzu/e-müstahsil makbuzu karşılığında kendisi, üretici veya yetiştirici örgütü veya bunların yüzde 50’nin üzerinde paya sahip oldukları ortaklıkları vasıtasıyla satan ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi (BSKS) veri tabanına aylık olarak kaydettiren bir üretici-yetiştirici örgütüne üye olan yetiştiricilere yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, konuyla ilgili olarak; ''Geleceğin sektörü, mesleği, işi, tarım ve ormanda"Bakan Kirişçi: "Geleceğin sektörü, mesleği, işi, tarım ve ormanda"
Üretmiş olduğu çiğ sütü, süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması kapsamında, üretici örgütleri aracılığıyla süt ürününe çevirterek Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne satan üreticiler de desteklemeden yararlanacak. Desteklemede, 1 kilogram süt ürünü eşdeğeri süt miktarı esas alınacak.'' ifadelerine yer verdi.

Çiğ süt desteklemesinden yararlanacak kişilerin işletmesi ve sütün elde edildiği hayvanların TÜRKVET’e kayıtlı olması gerekecek. Süt soğutma tankları, süt toplama merkezleri ve süt dolum tesislerinin yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygunluğu kontrol edilecek.mnÇiğ süt desteğinde, üretici-yetiştirici örgütlerine verilen yetki, görev ve sorumlulukları zamanında yerine getirmeyerek yetiştiricinin mağduriyetine sebep olan üretici-yetiştirici örgütleri mağduriyetin giderilmesinden sorumlu olacak. 

İlgili Haberler