Umut bağlanan bir proje daha çöpe gitmek üzere

“Uşak kentsel Dönüşüm Alanı 2. Etap Projesi’ diye tabir edilen alanda yeri bulunan Yüksel Yıldırım adlı vatandaş, böyle bir proje olmadığını mahkemenin verdiği yeni bir kararla projenin uygulanmayacağını iddia etti.
Umut bağlanan bir proje daha çöpe gitmek üzere

Yaklaşık 15 yıldır uygulaması yılan hikayesine dönen “Kentsel Dönüşüm alanı 2. Etap Projesi” uygulandığında mağdur olacağını ileri sürerek 15 yıldır hukuk mücadelesi veren Yüksel Yıldırım adlı vatandaş, Uşak Belediyesinden 2 kez yeri ile ilgili imar izni istediğini, belediyenin iki kez ret cevabı verdiğini, 2007/68 sayılı ve 2013/4606 sayılı Manisa 2. İdare Mahkemesi kararları ve Danıştay 6. Dairesi’nin 2019/919 ve 2021/246 ve 09/02/2021 tarihli onamalara rağmen yerine imar izni vermeyen belediyenin suç işlediğini ileri sürdü.

Yıldırım, bunca yargı kararına rağmen, kentsel dönüşüm projesini uygulamaya devam etmek isteyen belediyenin ağır suç işlediğini, hakkını aramak için Uşak Belediyesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu da sözlerine ekledi.

“OLMAYAN MECLİS KARARI İLE VATANDAŞ YILLARCA MAĞDUR EDİLDİ”

Yıldırım, 2. Etapta kalan yerine imar izni vermeyen belediyenin suç işlediğini, adı her ne kadar Uşak Belediyesi tarafından, “İlimiz, Merkez, Durak, Sarayaltı ve İslice Mahalleleri İmar Revizyon Planı” olarak değiştirilse de 12 yıldır, 2 kez Manisa 2. İdare Mahkemesi tarafından alınan kararlar ve Danıştay 6. Dairesinin onaması ile projenin uygulanmasının imkânsız olduğunu kaydetti.

İşte Yıldırım’dan şok edici açıklamalar:

“UŞAK BELEDİYESİ YARGI KARARLARINI TANIMIYOR”

Uşak Belediyesi 05/09/2006 senesinde 250 sayılı meclis kararıyla başlattığı Belediye sınırları içersinde Sarayaltı, Durak ve İslice mahallelerinde, tabakhane eski garaj ve pazaryeri civarında kentsel dönüşüm ve toplu konut yapılması için Belediye başkanına ve encümene yetki verilmiştir.

Daha sonra 07/02/2007 tarihinde 33 sayılı meclis kararıyla Sarayaltı, İslice ve Durak mahallelerinin belirli kısımlarında imar plan revizyonu yapılması ve bu alanlarda yapılaşmanın durdurulması 5393 sayılı belediyeler kanununun 73. Maddesi ile kentsel dönüşüm ilanının yapılması oy birliğiyle kabul edilmiştir,

Bu Meclis kararlarının ve Projenin iptali için 2007/868 e olarak açtığımız dava dosyamız 2013/4606 e ve 2014/4457 k sayılı kararla sonuçlanmış ilgili meclis kararları ve proje bütünüyle iptal edilmiştir. Onama kararından sonra istemiş olduğum imar iznim reddedilmiş, yazılı olarak bana verilen sözü edilen meclis kararının iptali için açmış olduğumuz 2013/825 e sayılı dosyamızda 2019/999 e 2021/246 k sayılı kararla sonuçlanmış, bu kararlara uyulması yönünde yazılı uyarımız 15/02/2021 tarihinde Uşak Belediye Başkanlığına iletilmiştir..

Sözü edilen Sarayaltı, ;İslice,Durak mahallerinin belirli kısımlarına Uşak Belediyesinin müdahale edebilecek hiç bir hukuki yetkisi yoktur.

OLMAYAN 2.ETAP BAHANESİ İLE VATANDAŞ YILLARDIR MAĞDUR EDİLDİ

Alınan 234 sayılı ve 295 296 sayılı Meclis kararları yok hükmündedir. Dayandırılan meclis kararı birinci etap ilanıdır. Ortada 2.etap ilanı olmadığı halde kamuoyu aldatılmaktadır. Mahkeme bu meclis kararının iptali istemiyle açılan davada yerinde keşif yapmış ikinci etap ilanının yapıldığının tespit edilemediği burada her hangi bir proje çalışmasının yapılıp yapılmadığının belediye yetkilisine sorulduğu yapılmadı yanıtının mahkeme tutanağına geçtiği görülmektedir. Bu birinci etap ilanının iptalinden iki ay sonra birinci etap alanı gecekondu önleme alanı ilan edilerek, acele kamulaştırma yapılarak yetki devri yapılmış ve alan TOKİ ye devredilmiştir. Tabakhane kentsel dönüşüm projesi ismiyle kamu oyuyla paylaşılmıştır.

Uşak Belediyesinin böyle sınırlandırıp ilan ettiği sürekli 2. etap başlığıyla ifadelendirdiği bir Meclis kararı bulunmamakta biran evvel hukuksuz olan bu uygulamalardan vazgeçme zamanı gelmiş, geçmektedir.

Defalarca yaptığım sözlü ve yazılı uyarılarıma rağmen ilgililer kamuoyunu aldatma yolunu secip ilanı yapılmamış bir 2.etap ı varmış gibi göstererek ve 03/08/2009 tarihinde 164 sayılı meclis kararıyla bu ilanı yaptıklarını beyan ederek açık olarak yargı kararlarına muhalefet etmekte kararları değiştirmeye çalışmaktadırlar.

İmar kanununa göre yapılan itiraz dilekçelerine 30 gün içinde cevap vermeleri gerekirken cevap veremedikleri gözlenmektedir.

MEVCUT BELEDİYE YÖNETİMİ GÜVENSİZLİĞİ ARTTIRIYOR

Manisa idare mahkemesi ve DANIŞTAY idari dava daireleri kurulu kentsel dönüşüm ilanı yapan meclis kararlarının tamamını iptal etmiş, o zamanki belediye yönetimi yasaların arkasından dolanmayı tercih ederek,bölgeyi gece kondu önleme alanı yaparak adil yargılanma hakkımızı alenen ihlal etmiştir.

Daha sonra buranın acele kamulaştırılmasını istemiş bakanlar kurulu isteği kabul edilerek 43 hektar alan kamulaştırılmıştır. Tabakhane kentsel dönüşümü başlıyor başlığıyla kamu oyu bilgilendirilmiş, TOKİ burayı 1. Etap ve 2.etap uygulaması yaparak tamamlamıştır.

Buradan Belediyeyi bir kere daha uyarmak istiyorum:

Mahkeme kararlarına bir an evvel uymalarını, çıkışı olmayan bir yola girdiklerini,her ne kadar kamu yararını kamu tüzel kişileri belirlese de onun üstünde Toplum yararı bulunduğunu bunun çerçevesini Anayasanın belirlediğini bağımsız mahkemelerin de kararlarının da toplum yararının gözettiklerini unutmamak gerekir, kararların uygulanması Anayasa buyruğudur.

“Herkesin malı kazanılmış birer haktır buna saygı duyulması gerekir”

Birinci derece Ticari alan olan bu yerler imarlı bölge planları nazım imar planları yapılmış durumdadır. Her biri imarlı inşaat ruhsatlıdır. Hiçbir kurum ve kişilerin bu kazanılmış haklarımıza müdahale hakkı yoktur.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM

Kesinleşmiş yargı kararlarını uygulamayan Kamu görevlileri hakkında Uşak Cumhuriyet baş savcılığına 28/07/2020 tarihinde suç duyurusunda bulundum . Bu mahkeme kararlarının yapılan işlemleri durdurur nitelikte olmadığı yazılı cevapları üzerine haklarında kamu davası açılması gereği oluşmuştur. Bundan üç ay sonra 234 sayılı meclis kararı aldıkları tarafımdan ek beyan olarak savcılığa intikal ettirilmiştir.”