Her türlü sorununuzda tüketici hakem heyetleri sizleri bekliyor

“15 - 21 Mart Dünya Tüketiciler Haftası” nedeni ile yazılı bir basın açıklaması yapan Uşak Kent Konseyi Başkanı Mehmet Kurnaz, “Türkiye genelinde 81 il merkezi ile 892 ilçede olmak üzere toplam 973 adet Tüketici Hakem Heyeti uzman ve tecrübeli personeli ile tüketicilerimizin tüketici işleminden kaynaklanan sorunlarının hızlı, etkili ve tamamen masrafsız çözümü için mesai harcamaktadır” dedi.
Her türlü sorununuzda tüketici hakem heyetleri sizleri bekliyor

Mehmet Kurnaz (Uşak Kent Konseyi Başkanı)

Kurnaz, “Bilindiği üzere Anayasamızın 172. Maddesindeki “Devlet tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder.” Hükme istinaden hazırlanan 6502  sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”un Amaç başlıklı 1. Maddesinde “Bu Kanunun amacı kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.” İfadesi ile tüketicilerin aydınlatılmasının ve bilinçlendirilmesinin Tüketici Mevzuatının önemli ilkelerinden biri olduğunu açıkça vurgulamaktadır” ifadesini kullandı.

“Her türlü uyuşmazlıkta tüketicinin yanında”

Türkiye genelinde 81 il merkezi ile 892 ilçede olmak üzere toplam 973 adet Tüketici Hakem Heyeti uzman ve tecrübeli personeli ile tüketicilerin tüketici işleminden kaynaklanan sorunlarının hızlı, etkili ve tamamen masrafsız çözümü için mesai harcadığını kaydeden Kurnaz, “ Tüketici Hakem Heyetlerimiz 15 bin 430 TL ye kadar olan her türlü tüketici uyuşmazlığının tek görevli ve yetkili merciidir. Bu sınırın üzerindeki uyuşmazlıklarda görev ve yetki Tüketici Mahkemelerine aittir. Bünyesinde hem esnaf ve tacir temsilcilerinin hem de tüketici temsilcilerinin yer aldığı Tüketici Hakem Heyetleri bir yönüyle idari bir yönüyle adli bir görev ifa etmekte, mahkemelerimizin tüketici uyuşmazlığı niteliğindeki iş yükünün hafifletilmesinde olağan üstü bir rol üstlenmektedir” dedi.

“Bilirkişi ücretini devlet ödüyor”

Kurnaz, açıklmasına şu ifadelerle devam etti: “Aynı zamanda gerek 6502 sayılı Tüketici Kanunu gerekse 4703 sayılı Ürün Güvenliği Kanunu kapsamında Ticaret İl Müdürlüklerince gerçekleştirilen denetimlerle sağlıksız, güvensiz ve kalitesiz ürünlerin tüketicilerimizin can ve mal güvenliğine yönelik risk oluşturmasının önüne geçilmekte, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerimizle tüketicilerimizin mal ve hizmetlere yönelik kalite beklentileri yükseltilmektedir.  

Tüketici uyuşmazlığı başvurularının tamamen ücretsiz olduğunu, uyuşmazlığın özelliğine göre bilirkişi görevlendirmesi yapılmasının gerekli olduğu durumlarda bilirkişi ücretlerinin Devletimizce karşılandığı bilinmelidir. Hakem heyetimizde başvurular ortalama 2 ay içinde çözüme kavuşmaktadır.

Ticaret İl Müdürlüklerine gelerek dilekçe ile,Tüketici Hakem Heyetlerine;

e-Devlet üzerinden TÜBİS (Tüketici Bilgi Sistemi) yoluyla;

Alo175 Tüketici İletişim Hattı üzerinden başvuru yapılabilmekte başvuru aşamaları e-Devlet üzerinden takip edilebilmektedir.

Tüketici işlemi gerçekleştirilirken fiş/fatura ve varsa garanti belgesi ile sözleşmenin tarih yazılı ve imzalı birer suretinin alınarak saklanması hak arama aşamasında Tüketicilerimizin işini kolaylaştırmaktadır. Mesafeli satışlarda (internet veya televizyon) kurumsal ve güvenirliği bilinen firmalardan alışveriş yapılması birçok tüketici mağduriyetinin önlenmesinde oldukça önemlidir.

Bu hafta münasebetiyle, Tüketici bilincinin arttırılması ve tüketici işlemlerinden kaynaklanan tüketici mağduriyetinin giderilmesi amacıyla vatandaşlarımızın bilgilendirmek amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü Personelleri tarafından Bazı Lise ve Üniversite Konferans salonlarında programlar yapılacak, yine vatandaşlarımızı bilinçlendirmek için stantlar açılıp broşür dağıtımı yapılacaktır.Tüm tüketicilerimizin 15 - 21 Mart Dünya Tüketiciler Haftasını kutlar sağlıklı ve sorunsuz alışverişler dilerim. “

(HİDAYET KIRAN / HABER) 

İlgili Haberler