“Engelli olmayı biz seçmedik”

Altı Nokta Körler Derneği Uşak Şube Başkanı Serkan Çiğdem; “Engelli olmayı biz seçmedik”
“Engelli olmayı biz seçmedik”

Altı Nokta Körler Derneği Uşak şube Başkanı Serkan Çiğdem, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” nedeni ile bir açıklama yaptı

Türkiye’de 9 milyon civarında engelli bulunduğunu, aileleri ile birlikte 35 milyon kişilik büyük bir kitle bulunduğunu vurgulayan Çiğdem, “Engelli olmayı ya da engelli doğmayı kendimiz seçmedik.” dedi.         

Anayasanın 2. Maddesinin devletin “sosyal” niteliğini açıkça belirttiğini kaydeden Çiğdem, “Sosyal devlet, toplumun en güçsüz kesimlerinden başlayarak yurttaşlarının sağlık, eğitim, istihdam, sosyal güvenlik gibi temel gereksinimlerini karşılayan devlet demektir. Devletin “sosyal” niteliğini yaşama geçirmek, hükümetlerin anayasal yükümlülüğüdür. Ne yazık ki hükümetler, bugüne dek bu yükümlülüklerini yeterince yerine getirmemişlerdir” dedi.

Ülkemizdeki engelli nüfusun % 90’ından fazlasının istihdam ve eğitim olanaklarından yoksun olduğunu söyleyen Çiğdem açıklamasına şöyle devam etti: “ Toplam nüfusun %12’sini oluşturdukları halde ulusal gelirin sadece on binde 28’i engelliler için harcandığını vurgulayan Çiğdem, “Kentlerimiz, açık alanlarımız, konutlarımız ve toplu taşıma araçlarımız, engelliler yok sayılarak planlanmıştır. Haklara, hizmetlere, mekânlara ve bilgiye erişebilmemizin önünde halen engeller bulunmaktadır.

Toplumumuzda engellilere yönelik ayrımcı değer yargıları, tutum, davranış ve uygulamalar son derece yaygındır.

Ücretsiz ya da indirimli tarifelere ve sosyal yardımlara dayanan sosyal hizmet sistemimiz, aciz, bakıma, himayeye ve yardıma muhtaç engelli imajının doğmasına ve pekişmesine yol açmıştır. Bu sayede engelliler halkın çoğunluğu tarafından hak öznesi olan eşit kişiler olarak değil, bakılması, korunması ve yardım edilmesi gereken “zavallı kişiler” olarak görülmektedir. Daha da kötüsü, geleneksel söylemlerin ve yanlış yapılandırılmış sosyal yardımların etkisi altında engelliler de kendilerini öyle görmeye başlamışlardır. Bu yüzden örgütlenmeye ve mücadeleye olan talep bir hayli zayıflamıştır.

Çağdaş demokrasilerin en önemli özelliği olan karar alma süreçlerine katılım ve temsil hakkı yok sayılmaktadır. Nitekim seçimler sonrasında seçilmiş olan bir iki engelli vekil ise engelli kitlesini değil, sadece kendilerini temsil etmektedir.

Engelli çocuklar ve kadınlar her türlü ihmal ve istismara, şiddete ve kötü muameleye karşı korunmasızdır. Engelli kadınlar, engelliliğe ek olarak kadın olmaları nedeniyle de haksız ve ayrımcı uygulamalara daha fazla maruz kalmaktadırlar.

Yürürlükteki Sağlık Kurulu Raporları Yönetmeliği nedeniyle önemli hak kayıpları yaşanmaktadır.

Kaynaştırma eğitimi adı altında gerçekleştirilen uygulama, gerekli altyapı ve eğitim ortamları sağlanamadığı için engelli çocukların niteliksiz eğitim görmesine ve başarı oranlarının düşmesine neden olmaktadır.

İşçi ya da kamu personeli olarak istihdam edilen engellilerin büyük çoğunluğu, işverenlerin önyargıları nedeniyle ya da verimli olacakları alanlarda iş verilmediği için üretim süreçlerinin dışında tutulmakta, kimi engelliler aydan aya gelip maaşını almaya zorlandıkları için topluma arzu ettikleri katkıyı sunamamaktadırlar. Bu durum, onların manevi olarak çökmelerine ve öz güvenlerini yitirmelerine yol açmaktadır.

Bu olumsuz zincir, böylece uzatılabilir.

Altı Nokta Körler Derneği olarak bu olumsuz gidişe sesimiz yettiğince “DUR!” diyoruz ve yetkilileri göreve çağırıyoruz.

İKTİDARI VE MUHALEFETİYLE TÜM SİYASAL PARTİLERE SESLENİYORUZ!

 • Bizler, himaye, himmet, sadaka değil, herkesle eşit haklara, fırsatlara ve olanaklara sahip, başı dik yurttaşlar olarak yaşamak istiyoruz.
 • Hak öznesi yurttaşlar ve toplumsal bir taraf olarak kabul edilmek istiyoruz.
 • Kimsenin yardımına gereksinim duymadan yaşamını sürdüren, kendi kendine yeterli bağımsız bireyler olmak istiyoruz.
 • Engellilere, kadınlara ve çocuklara  yönelen ayrımcılık, dışlama, şiddet, taciz ve istismarın sona erdirilmesini istiyoruz.
 • Salgın hastalıklar, beslenme yetersizliği, akraba evliliği,  iş ve trafik faciaları, savaş ve terör gibi sakatlık kaynaklarının kurutulmasını istiyoruz.
 • Dünya Sağlık Örgütünün ICF standartlarına uygun yeni bir Sağlık Kurulu Raporları Yönetmeliği istiyoruz.
 • İlaç, beyaz baston ve yardımcı araç-gereçlerin ücretlerinin tamamının devletçe karşılanmasını istiyoruz.
 • Üretim süreçlerinde verimli ve etkin olarak yer almak istiyoruz.
 • Nitelikli, işlevsel ve erişilebilir bir eğitim istiyoruz.
 • Haklara, hizmetlere ve bilgiye erişimin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz.
 • Herkes için tasarlanmış kentler, sokaklar, konutlar, toplu taşım araçları, ürünler ve yaşanabilir bir ülke istiyoruz.
 • Toplumsal yaşamda, bilimde sanatta ve siyasette etkin olarak yer almak istiyoruz.
 • Temsil organlarında sadece engelli sorunları için değil ülke ve dünya sorunlarının çözümüne katkı sunabileceğimiz için de yer almak istiyoruz.
 • Her şeyden ücretsiz ve indirimli yararlanmak değil, engellilikten kaynaklı ilave giderlerimizi karşılayacak düzeli bir engelli aylığı almak istiyoruz.
 • Tüm yurttaşlara, ücretsiz bakım hizmeti sunulabilmesi için bir an önce bakım sigortasının kurulmasını istiyoruz.
 • Nesnel, adil ve etkili bir sosyal yardım sistemi istiyoruz.
 • Engelli aylığı ve evde bakım ödeneği gibi sosyal haklarla ilgili kriterlerde engellinin bir birey olarak görülmesini istiyoruz.
 • Birçok dünya ülkesinde olduğu gibi Beyaz Baston Yasası adı altında çıkartılmış bağımsız bir Beyaz Baston Yasasının hayata geçirilmesi için hükümetimizin konuya sahip çıkmasını istiyoruz.
 • 2018 yılı içerisinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ile yapılan görüşmede kamuda 5000 engelli istihdam edileceğini söylemesine rağmen TBMM’de yapmış olduğu konuşmada kamuya 2500 engelli alınacağını söylemiştir. Hükümetimizden verilen sözlerin yerine getirilerek engellilerin istihdamının sağlanmasını istiyoruz.

  AYRILMAZ BİR PARÇASI OLDUĞUMUZ TÜRKİYE TOPLUMUNA, HÜKÜMETİMİZE ve SİYASAL PARTİLERE SESLENİYORUZ!
 • Bizim sorunlarımız tüm toplumun sorunlarıdır.
 • Sorunlarımıza ve istemlerimize sahip çıkın.
 • Haklı mücadelemize destek olun.
 • Çünkü kadınıyla erkeğiyle, engelli olanı ve olmayanıyla, çocuğu, genci ve yaşlısıyla, etnik ve inançsal çeşitliliği ile Türk Toplumu olarak kaderimiz ve geleceğimiz ortaktır.”

İlgili Haberler