AVRUPA KALKINMA AJANSLARI BİRLİĞİ’NDEN ZAFER’E ÖDÜL

Şehir Ödülleri 2020 kapsamında “Yılın Kalkınma Ajansı” ödülünü alan Zafer Kalkınma Ajansı, bu kez de uyguladığı AB projesi (ZAFER-İN: TR33 Bölgesi’ndeki İşverenlerin ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Artırılması Operasyonu) ile Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) tarafından ödüle layık görüldü. Ödül, 22 Nisan 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirilen törenle takdim edildi. Ödül töreninde konuşan Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, Ajans faaliyetleri hakkında bilgi vererek bu ödülü
AVRUPA KALKINMA AJANSLARI BİRLİĞİ’NDEN ZAFER’E ÖDÜL

Veli Oğuz konuşmasında “ZAFER-İN Operasyonu ile TR33 Bölgesi’nde iş gücü açığı oluşan sektörlerde istihdam edilmek üzere insan kaynağının geliştirilmesi, kurum ve kuruluşların insan kaynağı kapasitelerinin artırılması amaçlanmıştır. Bölgedeki insan kaynaklarının geliştirilmesi konusunda kurumlar arası iş birliğini sağlamak amacıyla 44 yerel paydaşın katılımıyla Bölgesel İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi (BİGEM) kurulmuştur. Operasyon kapsamında bölgede belirlenen rekabetçi 9 sektörde işveren ve çalışanlarla sektör uzmanları tarafından yüz yüze toplamda 750 adet anket düzenlenmiştir. Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitim programlarının hazırlanmasıyla beraber 3.000’e yakın KOBİ çalışanına, 500’ü aşkın KOBİ işverenine, 600 kamu çalışanına toplam 11.000 adamxgün eğitim düzenlenmiş, 64 KOBİ’ye danışmanlık hizmeti sağlanmıştır. Ayrıca proje kapsamında üniversite konferansları, uluslararası çalışma ziyaretleri gibi çok fazla faaliyet icra edilmiştir. Ajans, gerek teknik destek gerek mali destek mekanizmalarıyla projenin sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Teknik Destek Programı kapsamında kaynak verimliliği, yalın üretim, aile anayasası, dış ticaret, dijital dönüşüm, kalite yönetimi, kurumsallaşma, kümelenme, markalaşma, ürün geliştirme gibi konularda hem kamunun hem de özel sektörün eğitim/danışmanlık ihtiyaçları karşılanmaktadır.” dedi.

ZAFER-İN Operasyonu kapsamında bölgenin uzun vadede katma değerli üretim yapılabilecek ve gelişme potansiyeli yüksek sektörleri belirlenmiş ve bu sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışan havuzunun oluşturulması adına çalışmalara başlanmıştır. Bu bağlamda kurgulanan Mesleki Eğitim Sonuç Odaklı Programı (MESLEK SOP) ile bölge ekonomisine yön verecek üreten bireyler yetiştirilebilmesi için genç yaşlardan itibaren eğitimi destekleyici, iş gücü arz ve talebini uyumlandırmayı sağlayan yeni modeller oluşturulması; bu sayede de bölge ekonomisi için kritik öneme haiz sektörlerde uzun vadeli nitelikli personel istihdamının sağlanması amaçlanmaktadır.

Nitelikli iş gücü havuzu oluşturabilmek adına sektörel önceliklendirme yapmak oldukça önemlidir. Bu bağlamda bölgede gelişme potansiyeli yüksek, katma değer yaratacak sektörler Zafer-İN kapsamında 9 adet olarak tespit edilmiştir. Belirlenen bu ana 9 sektörde MESLEK SOP kapsamında nitelikli bir iş gücü havuzu oluşturulması planlanmaktadır. Ayrıca Ajansın geçmiş dönemlerde yürüttüğü çalışmaların ortaya çıkardığı ve İmalat Sanayisinde Teknolojik Dönüşümün Sağlanması Sonuç Odaklı Programı (TEKNO SOP) kapsamında önceliklendirilen sektörlerde de yine kapasite oluşturulabilmesi adına MESLEK SOP kapsamında destekler sağlanacaktır. Bu alanlarda yürütülecek faaliyetler ile hem bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün oluşturulması adına önemli bir adım atılmış olacak hem de bölge sanayisinin uzun vadede daha rekabetçi bir hale dönüştürülmesi sağlanacaktır.

EURADA ve Ödül Yarışması Hakkında Bilgi:

EURADA, 1992 yılında kurulmuş olup merkezi Brüksel’de bulunmaktadır. EURADA’nın başta Avrupa Birliği üyesi ülkeler olmak üzere Avrupa’da ekonomik kalkınma üzerine çalışan 23 farklı ülkeden 79 üyesi bulunmaktadır. EURADA’nın kuruluş amaçları arasında üyelerinin tecrübe paylaşımını teşvik etmek, yerel ve bölgesel kalkınma alanında iyi uygulama örneklerini tanıtmak, kalkınma ajanslarının iktisadi kalkınma anlamında özel mekanizmalar olarak tanınmasını desteklemek, bölgesel kalkınma programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasına destek sağlamak ve/veya KOBİ’lere yönelik programları desteklemek, Avrupa Komisyonu ve diğer topluluk kurumları ile teknik iş birlikleri organize etmek ve bunları güçlendirmek ve de Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerde yeni kurulan kalkınma ajanslarını desteklemek yer almaktadır.

EURADA Ödül Yarışması, 2015 yılından bu yana kalkınma ajanslarının yürütmüş olduğu başarılı uygulamaları teşvik ve takdir etmek amacıyla her yıl düzenlenmektedir.

İlgili Haberler