Noterde zorluk yaşayan görme engelli avukatlar eyleme hazırlanıyor

Görme Engelli Evrensel Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu adına www.usakgundem.com İnternet Haber Sitemize gönderdiği yazılı açıklamada; görme engelli avukatların noterliklerde çıkarılan zorluklar yüzünden yaşadıkları sıkıntılara değinildi.

GÜNCEL 12.04.2022, 10:42 12.04.2022, 10:46

Noterde zorluk yaşayan görme engelli avukatlar eyleme hazırlanıyor

Görme Engelli Evrensel Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu adına www.usakgundem.com İnternet Haber Sitemize gönderdiği yazılı açıklamada; görme engelli avukatların noterliklerde çıkarılan zorluklar yüzünden yaşadıkları sıkıntılara değinildi.

GÜNCEL 12.04.2022, 10:42 12.04.2022, 10:46
Noterde zorluk yaşayan görme engelli avukatlar eyleme hazırlanıyor

Görme Engelli Evrensel Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Avukat Şerif Ali Mutlu açıklmada şu ifadelere yer verildi:

“Görme Engelli Evrensel Hukukçular Derneği 2001 yılından bu yana engelliler, engellilik ve engelli hukuku ile engelli hukukçuların mesleki sorunlarının çözüme kavuşturulması için faaliyette bulunmaktadır.

Kuruluş amacı, Ülkemizdeki hukuk sisteminin temel insan haklarına, çağdaş ve demokratik değerlere uygun hale getirilmesine insanlık tarihinin binlerce yıllık kazanımlar ile elde ettiği hakların kullanılmasına  katkıda bulunmak, engellilerin, sosyal, kültürel ve ekonomik haklarını kullanmalarım engelleyen ayrımcı hukuk kurallarının ortadan kaldırılmasını sağlamak, engelli hukukçuların mesleki sorunlarının çözümlenmesi için çalışmalar yapmak ve engelli hukukçular arasındaki mesleki dayanışmayı sağlamaktır.

Bilindiği gibi, okuma yazma bilen görme engelli kişiler hukuki işlem yaparken gerek 6098 sayılı TBK’nın 15/3 maddesine göre, gerekse de 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 73. Maddesine göre tanık huzurunda işlem yapmak isterlerse ancak isteklerine bağlı olarak o hukuksal işlem için tanık bulundurulması gerekmektedir.

kanuni düzenlemelerde yer aldığı şekli ile  okuma yazma bildiğini kanıtlayan görme engelli kişiler tanık huzurunda bir hukuksal işlem yapmak istemezlerse, tanık olmaksızın işlem yapabilmektedirler. Yani bu husus onların tercihlerine bağlı kılınmıştır. Gerek bu Kanunlarda gerekse  tapu sicili tüzüğü içerisinde okuma yazma bilen görme engelli kişilerin hukuksal işlem yaparken hangi usul dairesinde işlem yapmaları gerektiğine dair herhangi bir aleyhe engel teşkil eden, tanık bulundurmayı zorunlu kılan  yasal düzenleme bulunmamaktadır.

Görme Engelli Evrensel Hukukçular Derneği, Ankara Barosu Engelli Avukatlar Kurulu, İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi Başkan ve üyeleri, İzmir Barosu Engelli hakları komisyonu üyeleri, Eğitimde Görme Engelliler Derneği üyeleri ile Bir kısım engelli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Hukuki hiçbir dayanağı olmadığı halde okuma yazma bilen görme engellilerden kendileri istemediği halde tanık isteyip, onların temel hak ve özgürlükleri ile onurlarını zedeleyen işlemler gerçekleştirmeye devam eden Noterlerin üst birliği olan Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunu kendilerinin daveti üzerineziyaret edecekler, bu onur kırıcı iş ve işlemlerden dolayı Türkiye Noterler Birliğinden, tüm noterlerin hatalı uygulamalarına son vermeleri için genel bir yönetim kurulu kararı alıp, 2019/5 sayılı genelge ve sonrasına ilişkin düzenleyici işlemlerinin iptalini talep için bir araya geleceklerdir.

 Okuma Yazma bilen görme engellilerin en temel kişilik haklarından olan bu konunun çözüme kavuşması için uzun zamandır çaba gösteren görme engellilere ilişkin sivil toplum kuruluşları temsilcilerince gerçekleştirilecek olan ziyaret ve Türkiye Noterler Birliğinin baştan itibaren noterlerce hataen uygulanan bu hukuksuz yaklaşımlarına son vermelerini teminen  Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine bir araya gelerek söz konusu sorunun temelden çözümü için kesin tavırlarını ortaya koyacaklar, anılan hukuka aykırı insan haklarına uygun olmadığı kesin olan uygulamalarına son verilmemesi halinde 10.05.2022 tarihinden itibaren eylemlilik sürecine geçecekler, Engellilikten kaynaklanan birlik ruhu ile anılan can acıtıcı, incitici sorunun çözümü için okuma yazma bilen görme engellilerin hukuki işlemlerinin onaylama / düzenleme yetkisinin noterlerden  alınması ve bir başka resmi merciye verilmesi, Noterlerin niteliklerinin de sorgulanıp, kamu oyunda anılan hukuksuz işlemlerinin teşhiri  için kamu oyu oluşturulup, gerekirse yasal düzenleme yapılması girişimlerine başlayacaklardır.

Bu nedenlerle; Okuma yazma bilen görme engellilerden hukuki işlemler aşamasında usulsüz ve yasalara aykırı şekilde noterlerce tanık istemeye devam edilmesi nedeni ile Görme Engelli Evrensel Hukukçular Derneği, Ankara Barosu Engelli Avukatlar Kurulu, İstanbul Engelli Hakları Merkezi, İzmir Barosu Engelli Avukatlar Kurulu temsilcilerince Türkiye Noterler Birliği yönetim kurulu nezdinde gerçekleştirilecek olan ziyarete ilişkin basın kuruluşları ve mensupları davetlidir. Toplantı öncesinde Görme Engelli Evrensel Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu’nu temsilen Arablucu Avukat Şerif ali MUTLU kısa bir basın sunumu yapacaktır. Toplantı sonunda toplantı sonuçları ile ilgili olarak da kamu oyuna bilgilendirme yapılacaktır.

Konuyla ilgili tüm ilgililerin, tüm duyarlı kurum ve kuruluşların Bilgi ve takdirlerine Saygı ile duyurulur. “

Kaynak: UŞAK GÜNDEM
Yorumlar (0)