“Çocuğa cinsel istismar davası” zanlısı hakkında 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi

Sivaslı İlçesine bağlı Selçikler Beldesinde geçtiğimiz ay yaşanan 12 yaşındaki küçük çocuğun cinsel istismarı olayı için savcılık tarafından hazırlanan iddianamede zanlı C.K. hakkında 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi ve zanlının tutukluluk halinin devamı da talep edildi

GÜNCEL 07.07.2021, 17:26

“Çocuğa cinsel istismar davası” zanlısı hakkında 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi

Sivaslı İlçesine bağlı Selçikler Beldesinde geçtiğimiz ay yaşanan 12 yaşındaki küçük çocuğun cinsel istismarı olayı için savcılık tarafından hazırlanan iddianamede zanlı C.K. hakkında 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi ve zanlının tutukluluk halinin devamı da talep edildi

GÜNCEL 07.07.2021, 17:26
“Çocuğa cinsel istismar davası” zanlısı hakkında 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi

Cumhuriyet Savcısı Faruk Akbulut tarafından hazırlanan iddianamede;  olayın meydana geldiği 2 Haziran 2021 tarihinde zanlı C.K. nın bakkalına alışveriş için gelen ve o tarihte 12 yaşından küçük olduğu tespit edilen mağdure D.Ç. nin C.K. tarafından elle sarkıntılık fiiline maruz kaldığı belirtildi.

İddianamede; Olayda mağdurenin maruz kaldığını beyan ettiği eylemden hemen sonra bu durumu ailesine anlatması, bu nedenle olayın adli birimlere intikal şekli, mağdurenin babasının şüpheli ile arkadaş olup aralarında herhangi bir husumet bulunmayışı, mağdurenin beyanlarının hayatın olağan akışına uygun, tutarlı, çelişkisiz ve somut oluşu, aralarında husumet olmayan ve şüpheliye iftira atması için neden bulunmayan mağdurenin sebep yokken kendisinden 42 yaş büyük biri hakkında bu yönde bir iddiada bulunması için bir neden bulunmayışı ve dosya kapsamında dinlenen tanık beyanları ile mağdure beyanının da birbirleriyle örtüşmesi hususları göz önüne alındığında şüphelinin olay tarihinde 12 yaşından küçük mağdurenin, elle sarkıntılık fiiline maruz kaldığının belirgin olduğuna dikkat çekildi.

“ELLE SARKINTILIK VAR”

Savcılık iddianamesinde; zanlı C.K. nın elle dokunma ve sıkma şeklindeki eyleminin;28.06.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanunla değişik 5237 sayılı TCK'nın 103/1-2. cümlesindeki sarkıntılık suçunu oluşturduğu gözetilerek mahkumiyeti " şeklindeki içtihadı;

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesinin 2018/1502 E. 2021/163 K. Sayılı kararı birlikte değerlendirildiğinde 12 yaşını tamamlamamış çocuğa yönelik sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel istismarı suçunu oluşturduğu ve mağdure beyanından da anlaşılacağı üzere şüphelinin bu eylemleri olay tarihinden en son iki-üç gün öncesinde de gerçekleştirerek bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda aynı suçu birden fazla kez işleyerek zincirleme şekilde 12 yaşını tamamlamamış çocuğun sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel istismarı suçunu oluşturduğu, şüphelinin bu eylemleri sırasında sadece eylemi kapsamında mağdureyi tutmuş olması dikkate alındığında ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun oluşmadığının değerlendirildiği, bu suçun cinsel istismar suçu içerisinde eridiği, İddianamenin kabulü ile delillerin takdiri mahkemenize ait olmakla birlikte şüphelinin yargılaması mahkemenizce yapılarak,

1-Şüphelinin üzerine atılı eylemlerine uyan yukarıda yazılı sevk maddeleri uyarınca

CEZALANDIRILMASINA,

2- 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 Esas 2015/85 Karar sayılı kararındaki iptal edilen hususlar, 7242 sayılı kanunun 10. maddesi gözetilerek, şüpheli hakkında yürürlükte bulunan TCK'nın 53/1-2-3. Madde  fıkralarının uygulanması ile  

BELLİ HAKLARDA YOKSUN BIRAKILMASINA,

3-Şüphelinin gözaltında ve tutuklulukta ve hükmen tutuklulukta geçirdiği ve geçireceği sürelerin TCK'nın 63. maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur“ denildi.

(SALİH KILINÇ/ÖZEL HABER)

Yorumlar (0)