TÜİK Nedir, Görevleri Nelerdir?

TÜİK görevleri başında ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda veri ve bilgilerin derlenmesini sağlamak geliyor.

EKONOMİ 01.11.2020, 18:10 01.11.2020, 02:12

TÜİK Nedir, Görevleri Nelerdir?

TÜİK görevleri başında ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda veri ve bilgilerin derlenmesini sağlamak geliyor.

EKONOMİ 01.11.2020, 18:10 01.11.2020, 02:12
TÜİK Nedir, Görevleri Nelerdir?

TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuş bir kısaltmadır. Muhammed Cahit Şirin kurumun başkanlığını yürütmektedir. TÜİK veri toplamak için iş yerleriyle araştırmalar yapar, sayımlarda bulunur. Toplanan veriler önce analiz edilir. Bu veriler istatistik bilgi haline getirilir. Toplumun her kesimi için karar alma aşamasında TÜİK verileri yol gösterici olur. TÜİK faaliyetlerine resmi olarak 26 Şubat 1926 tarihinde başlamıştır. Özellikle üretici ve tüketici fiyatları endeksi, enflasyon hesabı, milli gelir tahminleri, genel nüfus sayımı için TÜİK verilerine bakılmaktadır.

TÜİK Neler Yapar?

TÜİK yaptıkları şu şekilde sıralanabilir:

  • Resmi istatistik programının hazırlanmasında görevlidir. Programın nasıl işlediğini kontrol eder.
  • Diğer kurumların ürettiği istatistik bilgilerinin doğruluğunu inceler.
  • İstatistik verisi ihtiyacı olan alanları belirler.
  • Uygun veri derleme metotlarını uluslar arası kuruluşlar ile iş birliği yaparak belirler.
  • Gerekmesi halinde teknik yardım projeleri geliştirir.
  • Açıkladığı verilerin sonuçlarının bilimselliğini kanıtlar.
  • Bilgi ağını kontrol ve koordine eder.
  • İstatistik alanında meydana gelen gelişmeleri takip eder.
  • Kalkınma plan ve programlarını benimser.
  • Ülkenin sosyal, ekonomik, kültür, çevre, bilim ve teknoloji gibi her alanında gerekli görülen her istatistiği TÜİK derler.

TÜİK Ne Zaman Kuruldu?

TÜİK kurulma tarihi aslında 1891 senesine kadar dayanıyor. O dönemde Merkezi İstatistik Encümeni olarak faaliyetlerine başlamıştır. Cumhuriyet yıllarına kadar bu isim kullanılmaya devam etti. Daha sonra 26 Şubat 1626 tarihinde Merkez İstatistik Daire adı ile yeniden kurulmuştur. 1930 senesinde birimin görevleri yeniden tanımlanmıştır. Yeni görev tanımlamaları ile istatistik Umum Müdürlüğü ismi ile hizmet vermeye başlamıştır. Daha sonra 1962 yılına gelindiği zaman Devlet İstatistik Enstitüsü adını aldı ancak bu dönemde görevlerinde herhangi bir değişim olmadı. Kurumun isminde son değişiklik yakın zamanda, 18 Kasım 2005 tarihinde oldu. Bu tarihte kurum TÜİK yani Türkiye İstatistik Kurumu adını aldı. Türkiye İstatistik Kurumu günümüzde Hazine ve Maliye Bakanlığına Bağlı olarak çalışmaktadır.

Yorumlar (0)