Yeni Hayvanları Koruma Kanunu mecliste! Kedisi köpeği olanlara Zorunlu Hayvan Sağlık Sigortası geliyor

Evinde kedi köpek olanlar dikkat! Apartmanda hayvan beslemek isteyenler Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi meclise sunuldu. İşte yeni düzenleme...
Yeni Hayvanları Koruma Kanunu mecliste! Kedisi köpeği olanlara Zorunlu Hayvan Sağlık Sigortası geliyor

Yeni Hayvanları Koruma Kanunu mecliste! Kedisi köpeği olanlara Zorunlu Hayvan Sağlık Sigortası geliyor - Sokak köpekleri tarafından yapılan saldırıların ardından yeni kanun teklifi gündeme gelmiş, AK Parti tarafından hazırlanan kanunda sahipsiz hayvanların uyutulacağı iddiaları hayvanseverlerin büyük tepkisini çekmişti. Toplum bu konuda da ikiye bölünmüş ve sert tartışmalar yaşanmıştı.

Hayvanseverler hayvanların da sokakta yaşama hakkı olduğunu belirterek toplanmalarına karşı çıkarken barınaklardaki bakım ve yaşam koşulları nedeniyle barınak fikrine bile karşı çıkmıştı. Köpeklerin sokaklarda tehlike saçtığını belirten insanlar ise barınak ve uyutma fikrini savunmuşlardı. DSP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Mehmet Önder Aksakal tarafından hazırlanan Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi meclise sunuldu.

HAYVANLARI KORUMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1-5199 sayılı kanunun 4.ncü maddesi Q) bendinde "gönüllü kuruluşlarla" ibaresinden sonra gelmek üzere " ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile.." tanımımn ilave edilmesine, "ilgili karar orgammn uygun görmesi halinde hayvan hastanesi kurar." ibaresinin yerine " her ellibin nüfusa karşılık gelecek şekilde en az bir Hayvan Hastanesi kurar." tammı getirilmiştir.

MADDE 2-5199 sayılı kanunun 5.nci maddesinin birinci fıkrasındaki "hayvam banndırmak" cümlesinden önce gelmek üzere "sahiplendikleri hayvanlarm mutlak surette merkezi sisteme kayıtlanm yaptırmak, kimlik numarasım almak" şartı ilave edilmiştir.

MADDE 3-5199 sayılı kanunun 5.nci maddesinin birinci fıkrasından sonra ikinci fıkra şeklinde düzenlenmek üzere: "Sahipli her hayvan için Haj^an Sağlık Sigortası kaydı yapılır. Sahipli hayvanın sigorta poliçesi sahibi taraûndan acenteler aracılığıyla oluşturulur ve her yıl yenilenir. Sahipli hayvanlann bakım ve sağlık giderleri Hayvan Sağlık Sigortası üzerinden Hayvan Hastaneleri ya da özel Veteriner Kliniklerinde, sigorta poliçesi kapsamında karşılamr. Sahipli hayvanlann sigorta poliçelerinin kapsadığı riskler ve sigorta bedeli Tanm ve Or hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Sahip olduğu hayvam bırakmak isteyen kişi, öncelikle bağlı bulunduğu yerel yönetim kurumunun ilgili departmanına müracaat ederek hayvam teslim eder ve sosyal sigortalılık sorumluluğunu yerel yönetim birimine devreder." şeklinde ilave edilmesi öngörülmüştür.

MADDE 4- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkam yürütür.

hayvan-kanunu.jpg

EVCİL HAYVANI OLANLARA KÖTÜ HABER! HAYVANLAR İÇİN ZORUNLU SAĞLIK SİGORTASI NEDİR?

Aksakal yapmış olduğu açıklamasında evcil hayvanı olan kişilerin bu hayvanların bakımlarını eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlü olduklarını belirterek sahipli her hayvan için sağlık sigortası yapılmasının şart olduğunu ifade etti. Devlet tarafından kurulacak olan hayvan hastanelerinde sigortası olan hayvanların düzenli olarak muayeneleri yapılarak kontrol edilmesi amaçlanıyor.

Kaynak:Haber Kaynağı