Uşak’ta Aile Sağlığı merkezlerinde ücretsiz Check-up yapılacak

Erken teşhisin hayat kurtardığına değinen Uşak Valisi salim demir yaptığı açıklamada aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz sağlık riski tarama programı (check-up) uygulaması yapılacağını açıkladı.
Uşak’ta Aile Sağlığı merkezlerinde ücretsiz Check-up yapılacak

Vali Demir açıklamasının devamında “ Bilindiği üzere; 2010 yılından beri ülkemiz genelinde uygulanmakta olan aile hekimliği uygulaması ile her kişinin bir aile hekimi olması ve bireylerin yalnızca bir hastalık çerçevesinde değil, bütüncül bir yaklaşımla, sağlık açısından ortaya çıkabilecek riskler, mevcut sağlık şartları, psiko-sosyal çevre ve varsa diğer akut veya kronik sağlık sorunları ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilmesi sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Ülke kaynaklarının sağlık harcamalarına düşen bölümünün doğru ve etkin kullanılmasının hedeflendiğini belirten Vali Salim Demir “Sağlıklı görünen insanların görüşme, fizik muayene, laboratuvar tetkikleri, bağışıklama programları gibi bir dizi standart işlem kullanılarak yaşa, cinsiyete ve risk gruplarına göre belli aralıklarla değerlendirilmelerini içeren ve ulusal programlarımıza göre zorunlu olarak yapılması gereken taramalardan oluşan periyodik sağlık muayenesine fırsat oluşturacak şekilde, genel sağlık göstergelerinin iyileştirilmesi ve ülke kaynaklarının sağlık harcamalarında doğru ve etkin kullanılabilmesini sağlamak amacı ile, aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz sağlık riski tarama programı (check-up) uygulaması yapılacaktır” dedi.

Check-up  uygulaması nasıl yapılacak
1) 18 yaş altı kişilere bebek, çocuk ve ergen izlem protokollerine göre uygulama yapılacak.
2) 18 yaş üzeri yetişkinlere, sigara kullanımı sorgulanması, ağırlık, boy, bel çevresi ve kan basıncı ölçümü ile açlık plazma glukozu, trigliserid, HDL, LDL, total kolesterol, kreatinin, TSH, ALT, tam kan , TİT, EKG ve kanser tarama programlarına göre gerekli muayene ve tetkikler yapılacak.
3)Sağlık riski tarama programı (Check-up) ile taranmakta olan hastalıklara ait önceden tanı almış kişiler, takip programına alınacak.