OGM Genel Müdürlüğü 222 bin TL'ye 454 m2 2 katlı bahçeli ev ve fındık bahçesi

Orman Genel Müdürlüğü konut satışı için yeni duyurularını yayımladı.
OGM Genel Müdürlüğü 222 bin TL'ye 454 m2 2 katlı bahçeli ev ve fındık bahçesi

OGM Genel Müdürlüğü 222 bin TL'ye 454 m2 2 katlı bahçeli ev ve fındık bahçesi - Yükselen konut fiyatları nedeni ile vatandaşlar ev sahibi olmakta zorlanırken süreçte gözler Milli Emlak lojman satışları ve resmi kurumların taşınmaz satışlarına çevrilmişti.

Bu ilanlardan birini de Orman Genel Müdürlüğü yayımladı. Mülkiyeti Sürmene Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait olan 3 taşınmazın ihale yöntemi ile satılacağı duyuruldu.

OGM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUT SATIŞ İLANI!

ogm-aciklama.jpg

1-Yukarıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü'ne ait taşınmaz mallar yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve OGM Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca KAPALI TEKLİF (ARTTIRMA) USULÜ ile Peşin Bedelle satışa arz edilmiştir.

2- Kapalı Teklif Usulü ile peşin Satış işlemi; 03.10.2023 / Salı günü saat 11:00' da Sürmene Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda yapılacaktır.

3.jpg

4- Taşınmaz Mallar Sürmene Orman İşletme Müdürlüğü'ne müracaat halinde taliplilere İdare görevlilerince gösterilecektir.

5- İhale ve satıştan doğacak bütün vergi, resim harç ve ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, ödenmesi gereken tüm giderler ve KDV ihale edilene aittir.

6- Satış Bedelinin tamamı, KDV ve diğer giderler peşin ödenecektir.

7-İşbu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

8- İhale Şartnamesi ve dokümanları Sürmene Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilebilir veya mesai saatleri içerisinde Müdürlüğümüz Döner Sermaye Muhasebe Biriminde görülebilecek olup, dosya bedeli 350,00.-TL'dir.

9- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Satışa sunulan konutları almak isteyen kişilerin belirtilen tarihe kadar başvuru yapmaları yeterli olacak. İhalede en yüksek teklif sahibi ise taşınmazları almaya hak kazanacak.