Kur’an ve Sünnet Bütünlüğü

Kur’an-ı Kerim İslam dininin ana kaynağıdır. Kur’an temel alınmadan hiçbir dini hüküm ortaya konulamaz. Sünnet ise Kur’an’ın açıklayıcısıdır. Elbette açıklayan, açıklanandan sonra gelir.

YAŞAM 15.04.2022, 10:04

Kur’an ve Sünnet Bütünlüğü

Kur’an-ı Kerim İslam dininin ana kaynağıdır. Kur’an temel alınmadan hiçbir dini hüküm ortaya konulamaz. Sünnet ise Kur’an’ın açıklayıcısıdır. Elbette açıklayan, açıklanandan sonra gelir.

YAŞAM 15.04.2022, 10:04
Kur’an ve Sünnet Bütünlüğü

Kur’an Nedir?

Allah tarafından gönderilen ilâhî kitapların sonuncusu olan Kur’an-ı Kerîm, son Peygamber Hz. Muhammed'e indirilmiştir. Sözlükte "toplamak, okumak, bir araya getirmek" anlamına gelen Kur'an terim olarak şöyle tarif edilir: "Hz. Peygamber'e indirilen, Mushaflarda yazılı, Peygamberimizden bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş, okunmasıyla ibadet edilen, insanlığın benzerini getirmekten âciz kaldığı ilâhî kelâmdır". Diyanet İslam İlmihali, c. 1, s.103.

Sünnet Nedir?

Sözlükte yol demektir. Kur’an’ı Kerim’de bu kelime, devamlı adet, kâinatın düzeninde geçerli olan tabi kanunlar gidilen yol gibi anlamlarda kullanılır.

Terim olarak sünnet, söz fiil ve takrirleri ile Hz. Peygamber’in İslam’ı yaşayarak yorumlaması demektir. Sünnet, Kur’an’ın açıklayıcısı olduğu için Kur’an’ı Kerim’den sonra ikinci delildir. Kur’an, okunan vahiy; sünnet rivayet olunan vahiy demektir. Riyazü’s-Salihin Terc. Ve Şerhi, Heyet, Erkam yy. c. 1. S. 15. İst. 2011.

Kısaca söylemek gerekirse sünnet, Peygamber (s.a.v)’in hayat tarzı demektir. Hayat tarzı, kişinin hayat anlayışının dışa vurmuş şeklidir.

İnsanlar, tarih boyunca ‘ben kimim, nereden geldim, niçin geldim, nereye gidiyorum? gibi sorulara cevap aramışlar ve bu sorulara verdikleri cevaplara göre hayata anlam vermişlerdir. İşte Cenabı Hak, gönderdiği peygamberler vasıtasıyla bu soruların doğru cevabını insanlara bildirmiş ve ona göre hayat sürmelerini istemiştir.

Sünnet bir hayat tarzı ise –ki öyledir- bu hayat tarzını gerçek manasıyla idrak etmek, onun arkasındaki hayat anlayışını bilmeye bağlıdır. Bu hayat anlayışını kavrayabilen kişi şuurlu bir şekilde Hz. Peygamberin sünnetini yaşayabilir. Yani Peygamber (s.a.v)’in hayat gayesi ne ise hayata verdiği anlam nasılsa O, nasıl bir imana sahipse, Müslümanda öyle bir imana sahip olmaya gayret etmelidir. Soysaldı, Mehmet Kur’an ve Sünnet İlişkisi Adlı Makalesinden (www.arastirmax.com/makaleler)

Sünnetin Dindeki Yeri ve önemi

Kur’an-ı Kerim İslam dininin ana kaynağıdır. Kur’an temel alınmadan hiçbir dini hüküm ortaya konulamaz. Sünnet ise Kur’an’ın açıklayıcısıdır. Elbette açıklayan, açıklanandan sonra gelir.

Kur’an ve sünnet arasında bazı farklılıklar vardır:

Kur’an, lafız olarak Allah katından indirilmiş ibadetlerde okunması emredilmiş bütün bir insanlık en küçük suresini benzerini getirmekten aciz kalmış ilahi bir beyandır.

Sünnet ise bu vasıflara sahip değildir. Bu açıdan bakıldığı zaman delillerin sıralamasında sünnet, kitaptan sonra gelmektedir.

Sünnettin dinde delil olduğu hususunda Kur’an, sünnetin kendisinde, icma ve sahabeden nakledilen bilgiler vardır.

Hayat kaynağımız olan Kur’anı okuma ve anlama hususunda şunlara dikkat etmeliyiz.

1- Kur’an’ın hem orijinal dili olan Arapça’sını hem de mealini okumalıyız. Anlama esas olduğu için meallerden ziyade tefsirleri esas almalıyız.

2- Evlerimizde ailemizle birlikte Kur’an okumalı, tefsir dersi yapmalıyız.

3-Kur’an bilgilenmekten ziyade ahlaklanmak için olduğunu unutmamamlıyız.

4- Konularına göre, kavramlarına göre okumak bilgilenmek için olup asıl amaç gözden kaçırılmamalıdır.

5-Kur’an’ı tek değil temel kaynağımızdır. O’nunla birlikte Siyerden, Sünnetten, Müslümanların birikim ve bilgilerinden de istifade etmeliyiz.

6- Kur’an’dan anladığımızı müminlerin anladıkları ile birleştirerek ve birleşerek okumalıyız.

Sünnet konusunda da şu hususlar önemlidir.

1-Peygamber ve O’nun yaşamı, sözleri bir Müslüman için çok önemlidir. Kur’an bizim değil Rasulullah’ın kalbine inzal olmuştur.

2- O, “en güzel örnek” diye vasfedilmiştir. Savaş ortamında, herkesin kendi derdine düştüğü bir ortamda bile peygamberin ahlakı, kişiliği örneklik teşkil etmekten uzak olmamıştır.

3- Kur’an’ın pek çok ayeti, suresi siyer bilgisi olmadan iyice anlaşılamaz.

4- Birçok ibadetin detaylarını Nebi’nin uygulamalarından öğrenebiliyoruz.

5- Kur’an’ın yaşandığını, yaşanabilir olduğunu, ütopya olmadığını yine bize Sünnet ve Siyer göstermektedir.

6-Rol model ihtiyacının en sağlam ve sahih yolu Rasuldür.

UŞAK İL MÜFTÜLÜĞÜ

Yorumlar (0)