Kontratsız kiracı hakları! Kira sözleşmesi yoksa ne olur?

Kiracıların hakları hakkında araştırmalar yoğunlaşırken kontratsız kiracı hakları da merak ediliyor. Kira sözleşmesi yoksa kiracıların hakları nelerdir?
Kontratsız kiracı hakları! Kira sözleşmesi yoksa ne olur?

Türkiye’de kiracılık bir sosyal sorun haline geldi. Her gün asayiş haberleri içerisinde kiracılarla ev sahiplerinin yaşadıkları tartışmalar yer alıyor. Bu tartışmalar son günlerde ölümle dahi sonuçlanmaya başlandı. Bu denli büyük bir sosyal problem haline gelen kiracılık meselesinde kiracılar haklarını tam olarak öğrenmek istiyorlar.

Bir kiracının en büyük yasal güvencesi kira sözleşmesidir. Ancak kira sözleşmesi yoksa yani kontratsız kiracı için hangi haklar bulunmaktadır. Bir kiracının kira sözleşmesinin olmaması durumunda hukuki durumu ne olacaktır?

KONTRATSIZ KİRACININ HANGİ HAKLARI VARDIR?

Türk Borçlar Kanununa göre kira sözleşmelerinin yazılı olması şart değildir. Dolayısıyla kontratsız kiracının hakları kira sözleşmesi bulunan kiracının haklarından farklı değildir. Bu kiracılar için tek sorun kiracı olunduğunun ispatıdır. Kira sözleşmesi işte buna yaramaktadır. Kiracı olunduğuna dair yazılı belge olan kira sözleşmesi kiracıların işini kolaylaştırmaktadır.

Yazılı kira sözleşmesinin olması kiracıların hakkını yok etmemektedir. Kiracı ev sahibine düzenli kira ödüyorsa ve bu kira banka üzerinden ödeniyorsa veya elden ödenip yazılı belge alınıyorsa kiracılık kolay bir şekilde ispat edilecektir.

Kiracılık ispat edildiğinde ise tüm kiracıların hangi hakkı varsa kontratsız kiracıların da aynı hakları vardır. Ev sahibi kafasına estiği gibi kira zammı yapamaz, kiracıyı evden çıkmaya zorlayamaz. Bu durum karşısında kiracıları yasalar korumaktadır.

Kira sözleşmesi olmayan kiracılar için yapılan uygulamalarda bir fark yoktur. Ancak dikkat edilmesi gereken bir detay vardır. Kontratsız kiracılık riskli bir durumdur. Ev sahibine kira elden ödenip yazılı belge alınamıyorsa ve kira ödemesine dair şahit de yoksa o zaman kiracılığı ispat etmek oldukça zor olacaktır. Bunun için kira sözleşmesinin yazılı olarak yapılması tavsiye edilmektedir.