Kiracılar dikkat, sakın yapmayın! 120.000 TL kaybedersiniz!

Tüm kiracıları çok yakından ilgilendiren yasal bir hakka dair ev sahiplerinin yeni oyunu ifşa oldu. Ev sahipleri kiracıları bu tuzağa çekerek evden çıkardıkları gibi tazminat haklarını da ellerinden alıyorlar.
Kiracılar dikkat, sakın yapmayın! 120.000 TL kaybedersiniz!

Türkiye’de ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıklarda ev sahiplerinin akıl dışı oyunlarına bir yenisi daha eklendi. Bu oyuna düşen kiracılar oturmuş oldukları evden çıktıkları gibi tazminat haklarından da oluyorlar. Kiracılara iki açıdan zarar veren bu oyunu artık çok sayıda ev sahibi devreye sokmaya başladı.

NOTERDEN İHTARNAME GÖNDERİYORLAR!

Ev sahipleri kiracılarına noterden ihtarname göndererek onların güvenlerini elde ediyorlar. Noterden kendisine gelen ihtarnameyi gören kiracı ev sahibinin kendisine yasal bir belge verdiğini ve kozun kendi eline geçtiğiniz zannediyor. Ancak işin aslı hiç de öyle olmuyor.

Ev sahibi noter üzerinden kiracısına gönderdiği bildirimde ihtiyaç nedeniyle kiracıdan evi tahliye etmesini, buna ihtarın yeterli olduğunu, evi bir başkasına kiraya vermeyeceğini, eğer evi kiraya verirse kendisinden tazminat talep edilebileceğini iletiyor. İlk bakışta kiracı için avantajlı bir durum olarak görülse de uygulamada kiracılar çok büyük bir sürpriz ile karşılaşıyorlar.

İHTAR TAZMİNAT İÇİN YETMEZ

Benzer davalarda Yargıtay tarafından daha önce alınmış emsal kararlar bulunuyor. Kiracı evden ihtar nedeniyle çıkmışsa ve ev sahibi de evi bir başkasına kiraya vermişse noterden gönderilen bu ihtar kiracıya tazminat hakkı vermemektedir.

MAHKEME KARARI OLMALI!

Ev sahibi eve gerçekten ihtiyaç duyabilir ve kiracıdan da bunu talep edebilir. Ancak kiracı kendisine çekilen bir ihtarname ile evden çıkmamalıdır. Eğer tazminat hakkının geçerli olmasını istiyorsa kiracı ev sahibinden ihtiyaç sebepli tahliye davası açmasını istemelidir. Kiracının tazminat talep edebilmesi için ya evin bir yargı kararı ile ya da icra yoluyla tahliye edilmiş olması gerekir. Tek bir ihtarname ile evden çıkılırsa kiracı tazminat hakkını tamamen kaybeder ve ev sahibi de evi istediği gibi bir başkasına kiraya verebilir.

1 YILLIK KİRA KAYBEDİLİR

İhtiyaçtan dolayı kiracısını çıkaran ev sahibi 3 yıllık kanuni süre dolmadan evi bir başkasına kiraya verirse eski kiracının tazminat hakkı bulunmaktadır. Eski kiracı şikayet ederse ev sahibi eski kiracının ödemiş olduğu son kira bedeli esas alınarak 1 yıllık kira bedeli tutarı kadar tazminat ödemeye mahkum edilir. 10.000 TL kira verildiği düşünülürse ev sahibinin 120.000 TL tazminat ödemesi gerekir. Mahkeme kararı olmadan evden çıkan kiracılar bu hakkı kullanamamaktadırlar.