Hisseli tapusu olanlar dikkat! Sürpriz bir ortağınız çıkabilir!

Hisseli tapuya sahip olanlar için uzmanlardan çok önemli bir uyarı yaptılar. Müşterek tapularda sürpriz bir ortak ile karşılaşılabiliyor.
Hisseli tapusu olanlar dikkat! Sürpriz bir ortağınız çıkabilir!

Gayrimenkul sahipleri ile alakalı olarak çok önemli bir uyarı yapıldı. Türkiye’de devlet güvencesinde bir tapu sistemi uygulanıyor. Bu sistem içerisinde iki farklı tapu türü bulunuyor. Tek kişiye ait olan müstakil tapular ile birden fazla kişiye ait olan müşterek tapular gayrimenkullerin kime ait olduklarını belgeliyorlar. Müşterek veya hisseli tapu olarak bilinen bu tapu türünde oldukça özel koşullar uygulanıyor.

ÖNALIM HAKKI HİSSEDARLARIN GARANTİSİ!

Bir gayrimenkulde ortaklık kurulması olayı ya miras yoluyla ya da satın alma yoluyla meydana gelebiliyor. Miras yolu ile oluşan hisseli tapularda hissedarlar birbirlerini tanıyorlar. Satış yolu ile meydana gelen hissedarlıkta ise ortakların birbirini tanımaması mümkün olabiliyor. Bu ortaklık gayrimenkulün idaresi için çok önemli. Ortaklar arasında anlaşmazlık çıkması durumunda sorunlar katlanarak artıyor. Bundan dolayı bu ortaklığa yabancı birilerinin girmesi tercih edilmiyor.

Hisseli tapularda hisse paylarının satışı özel koşullarda gerçekleşebiliyor. Bir hissedar hisse payını satacaksa önce diğer hissedarlara bu satın alma teklifini yapmalıdır. Eğer bu teklif yapılmaz ve satış üçüncü kişilere yapılırsa o zaman ortaklardan birisi veya tamamı mahkeme kanalıyla bu satış işlemini iptal ederek tapuda gösterilen satış bedeli üzerinden hisse payını satın alabilir. Bu kural hissedarlara yeni bir ortağın gayrimenkulde pay sahibi olmaması için en önemli garanti oluyor.

İSTİSNA UYGULAMA İLE SÜRPRİZ ORTAK ÇIKIYOR

Hisseli tapularda hissedarların önalım hakkı var ama bunun bir de istisnası bulunuyor. Eğer hissedarlardan birisinin icralık borcu varsa ve bu gayrimenkulün hisse payı da bu icra borcu için icra müdürlüğü tarafından satışa çıkarılmışsa o zaman önalım hakkı devre dışı kalıyor. Bu durumda icradan hisse payı satılıyor ve çoğu zaman bu satıştan hissedarların haberi bile olmuyor. İcradan hisse payını satın alan üçüncü kişi gayrimenkulün yeni hissedarı oluyor ve gayrimenkulün idaresi için söz sahibi olma konumuna geçiyor. Bu da hissedarlar arasında huzursuzluğa hatta ya sat ya al şeklinde mahkemeye kadar varabiliyor.

Hisseli tapu sahipleri sık sık diğer ortakların icralık borçlarından dolayı gayrimenkullerinde bir şerh düşülüp düşülmediğini e-devlet üzerinden kontrol ederlerse sürpriz bir ortak ile karşılaşılmaması için erkenden önlemlerini alabilirler.

Kaynak:Haber Kaynağı