Apartmanlarda ve sitelerde her daire eşit aidat mı öder?

Apartmanlarda veya sitelerde aidatlar belirlenirken hangi kriterler değerlendiriliyor. Her dairenin eşit aidat ödemesi mümkün olabilir mi?
Apartmanlarda ve sitelerde her daire eşit aidat mı öder?

Apartmanlarda ve sitelerde aidatlar oldukça büyük bir sorun olabiliyor. Şu anda aidat tartışmaları biraz sona ermiş olsa da yaklaşık 1 ay içerisinde asgari ücret zammının belli olacak olması ve yeni yılın aidat planlamasının yapılacak olması gibi bu tartışmayı yeniden gündeme taşıyacak. Aidat ödemeleri kadar daire başı aidatların belirlenmesi de merak uyandırıyor. Bu yapılırken hangi kriterler uygulanıyor.

AİDAT PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR?

Apartmanlarda ve sitelerde yönetimler yıllık planlama yaparak bir sonraki yıl karşılaşılacak maliyetleri ortaya çıkarıyorlar. Bu şekilde yönetimler yıllık bütçe çıkarıyorlar. Bu yıllık yapılacak olan harcama 12 aya bölünüp dairelerin ödemeleri gereken aylık aidat ortaya çıkarılıyor.

Dairelerin ne kadar aidat ödeyecekleri ise öncelikle o dairenin arsa payına göre belirleniyor. Arsa payı daha yüksek olan daireler daha fazla aidat ödemesi yapmak durumunda kalıyorlar. Bu şekilde daireler arasında aidatların paylaşımı gerçekleştiriliyor. Ancak bu sistemi uygulamadan her daireye eşit paylaşım yapmak da mümkün olabiliyor. Bunun için de yönetim planında değişiklik yapılması gerekiyor. Her dairenin eşit tutarda aidat ödemesi yapacağına dair kat malikleri genel kurulunda karar çıkarılır ve bu yönetim planına işlenirse o zaman daireler arasındaki aidat farkları tamamen kaldırılır.

Yetki verilmeden yönetimlerin aidat belirleme hakları yoktur. Bunun için eğer yetki ile yönetimler görevlendirilmemişler ise aidat kararlarını kat malikleri ortak bir şekilde alırlar. Aidata zam yapılması da bu kararlar içerisinde yer alabilir.

Öte yandan aidatlar sadece ev sahiplerini ilgilendiren bir durum değildir. Kullanıma dayalı ortak giderler için toplanan aidatları ödemek kiracıların sorumluluklarındadır. Ancak aidat tutarı kirayı geçerse kirayı aşan kısımdan kiracılar sorumlu olmayacaklardır.