Ülke Ekonomisini Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Ekonomik faaliyet, yaşamsal faaliyetlerin devamlılığı için önemlidir. Peki, ülke ekonomisini etkileyen faktörler nelerdir?
Ülke Ekonomisini Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Aşağıda verilen hususlar üzerinden ülke ekonomisinin neye göre şekillendiğini göreceksiniz. Merak ettiklerinizi bu bilgiler üzerinden araştırarak, çok daha kesin sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Ülke Ekonomisi Neye Göre Değişir?

Bakıldığında pek çok faktörün ülke ekonomisini değiştirdiğini görürsünüz. Sunulan hususlar üzerinden direkt olarak ülke ekonomisi ilişkisini inceleyebilirsiniz. Aşağıda verilen faktörler ile direkt olarak ülke ekonomisini kıyaslayabilirsiniz.

Coğrafi Faktörler;

Ülke ekonomisini etkileyen faktörler arasında coğrafi faktörler bulunuyor. Dağlık, engebeli alanlar tarım alanlarını daralttığından ekonomik faaliyetlerin kısıtlandığını söyleyebiliriz. Türkiye için bu durumu düşünürsek, üç tarafı denizlerle çevrili olması, balıkçılık ve turizm yapılması açısından önemlidir. Ayrıca deniz ticareti de yapılmaktadır. Bu durumda ülke ekonomisinin coğrafya açısından son derece avantajlı olduğu sonucu çıkacak. Ülke ekonomisinin sanayi, hizmet sektörlerinden de ekonomik anlamda etkilenildiğini bilmelisiniz.

Teknolojik Gelişmeler;

Günümüz şartları dikkate alındığında ülke ekonomisini etkileyen faktörler arasından en önemlisinin teknolojik gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. Bilimsel buluşların ülke gelişimi için kaçınılmaz olduğu bilinir. Uçuş teknolojileri, gen teknolojisi, yazılım teknolojisi gibi teknolojilerin son derece önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Doğal Kaynaklar;

Ülke ekonomisini etkileyen faktörler arasında doğal kaynaklar da yer alır. Yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin ekonomiyi şekillendirmesi açısından son derece önemli olduğunu söyleyebiliriz.

İhtiyaç ve İstekler;

Nüfusun artmasına paralel olarak ihtiyaçlar artacak. Ulaşım – bakım ihtiyaçları gibi ihtiyaçların ekonomik kalkınma ile son derece rahat şekilde karşılanabiliyor olması gerek. Bunun için ihtiyaçlar karşılanabileceği şekilde paralellik sunmalıdır.

Devletin Katkısı;

İnsanların istek ve ihtiyaçlarının en iyi şeklide karşılanması, devletin katkısı ile ortaya çıkacaktır. Ülke ekonomisi devletin katkısı ile ileriye taşınabilecek şekilde olmalıdır.