Uşak Havalimanı'nın otları bile para ediyor

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Uşak Havalimanı sahasındaki otların açık ihale usulü satılacağını duyurdu.
Uşak Havalimanı'nın  otları bile para ediyor

Gazete Kayseri.com.tr de yayınlanan ilana göre muhammen bedelin 7 bin 250 TL olduğu belirtilen duyuruda, ihaleye katılım için ise bin TL geçici teminat bedeli istendiği kaydedildi.

Ot satışı İhalesine katılmak isteyenlerin başvurularını 7 Mayıs Cuma günü saat 14.00’ e kadar yapabileceği, ihalenin ise aynı gün saat 14.00'da Uşak Havalimanı Müdürlüğü'nde yapılacağı açıklandı.

Bu oldukça ilginç ihaleye,  havalimanı yakınındaki Bozkuş, Akse, Kılcan, İkisaray, gibi köylerinden hayvancılıkla uğraşan yurttaşların katılması bekleniyor.

İşte bu ilginç ihalenin ilanı:

UŞAK HAVALİMANI OT SATIŞI

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

UŞAK HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

   KONU:  OTLARIN BİÇİLMESİ, BALYALANMASI VE LİMAN DIŞINA

  1. UŞAK Havalimanı arazisinde yetişen otlar KDV dahil 7250,00.-TL (Yedi Bin İki Yüz Elli Türk Lirası) muhammen bedel üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilip 30.09.2021 tarihine kadar satışı yapılacaktır.

2.         Otların satışı ile ilgili ot ihalesi şartnamesi UŞAK Havalimanı Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Biriminden KDV dahil 100.-TL (YüzTürkLirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.          

3.         İhaleye katılacakların kanuni ikametgâh sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri gerekmektedir.

4.         İhaleye iştirak edecekler .1000.-TL (Bin Türk Lirası)  geçici teminatı  Uşak Havalimanı Müdürlüğü Hesabına / Vezneye yatıracaklardır.

5.         Ot satışı ihalesine katılacak olanlar 07/05/2021 günü saat 14.00’a kadar ihaleye katılma şartlarında belirtilen evrakları tamamlayıp DHMİ Uşak Havalimanı  Müdürlüğü evrakına vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki müracaatlar ile posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6.        İstenilen belgeleri eksik, yanlış veya saatinde getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.

7.         Söz konusu ihale ile ilgili olarak daha önce İdaremize verilen dilekçeler geçersizdir.

8.         İhale 07/05/2021 günü saat 14.30’da DHMİ Uşak Havalimanı Müdürlüğünde yapılacaktır.

9.       İdaremiz yapılacak bu ihalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu  ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya  dilediğini yapmakta veya kısmen yapmakta serbesttir.        

 ANKARA ASFALTI ÜZERİ 7. KM 64200 MERKEZ/UŞAK

TEL: (276) 2533855/256 FAX: (276) 2533852

(SALİH KILINÇ/HABER)

İlgili Haberler