O ilde yaşayanlar için duyuruldu! 150 bin lira teminat bedeliyle konut arsası satılacak

Türkiye'nin ilan portali üzerinden çeşitli ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Son olarak konut arsası için ilan yayımlanan sitede satışların da 150 bin liradan başlayan teminat bedelleri ile yapılacağı duyuruldu.
O ilde yaşayanlar için duyuruldu! 150 bin lira teminat bedeliyle konut arsası satılacak

O ilde yaşayanlar için duyuruldu! 150 bin lira teminat bedeliyle konut arsası satılacak - Basın İlan Kurumu (BİK) ilan portali üzerinden çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda ilan.gov.tr adresi üzerinden konut arsası satışı ilanı yayımlandı. Söz konusu sitede yer alan bilgilere göre İstanbul Üsküdar Belediye Başkanlığı arsa ve bina satacak. 

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARSA VE BİNA SATACAK

Basın İlan Kurumu ilan portali sitesinde yer alan ilanda Üsküdar Belediye Başkanlığı'nın arsa ve bina satışı yapacağı kaydedildi. İstanbul Üsküdar Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin (a) Bendine göre kapalı teklif usulü ihale ile satışı yapılacaktır.'' denildi. İhalenin ise Üsküdar Belediye Encümen Salonu’nda 23 Şubat Perşembe 2023 tarihinde sırasıyla saat 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30'da yapılacağı kaydedildi. KApalı teklif usulü ile yapılacak ihalenin detaylarında satışı yapılacak söz konusu taşınmazlara ait bilgiler ise şu tabloda gösterildi;

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ TAŞINMAZ İHALESİ KATILMA KOŞULLARI

Üsküdar Belediyesi tarafından satışa sunulan taşınmazlar için ihaleye katılmak için gerekli koşullar belirlendi. Buna göre;

''İstekliler söz konusu taşınmazın satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az yukarıdaki tabloda belirtilen geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz veya geçici teminat mektubunu ibraz edecektir. İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.'' denildi.

Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdanı sureti ve İkametgah Belgesi şartı aranırken tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirkülerinin isteneceği kaydedildi.

İlgili Haberler