Kamuya borcu olanlar dikkat! Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Borçlarınız silinecek

Kamuya olan borçların silinmesine yönelik kanun teklifi Meclis'te kabul edildi! O kişilerin borçları silinecek.

EKONOMİ 10.03.2023, 11:34

Kamuya borcu olanlar dikkat! Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Borçlarınız silinecek

Kamuya olan borçların silinmesine yönelik kanun teklifi Meclis'te kabul edildi! O kişilerin borçları silinecek.

EKONOMİ 10.03.2023, 11:34
Kamuya borcu olanlar dikkat! Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Borçlarınız silinecek

Uzun süredir gündemde yer alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis'te kabul edildi. Borçların silinmesine yönelik Meclis'e sunulacak olan bu kanun teklifinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetilen teklifin maddeleri de merak konusu oldu. 31 Aralık 2022 tarihinin esas alındığı kamu borçlarının silinmesi ve yapılandırılması konusu hakkında detaylar da gündem oldu. 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Kabul Edildi!

Yapılan açıklamalara göre kamu borçlarının silinmesi ve yapılandırılması kanun teklifinin kabul edilmesi ile birlikte vergiler, vergi cezaları, idari ve adli para cezaları, gümrük vergileri, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi kamu borçlarının dahil edildiği öğrenildi. 

Bu kanun teklifi ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK, Ticaret Bakanlığı, Belediyeler gibi ilgili alanlara yapılandırma imkanının sunulduğu ifade edildi. Detayların merak edilmesinin ardından,

- Düzenleme kapsamındaki alacaklar için 31 Aralık 2022 tarihi esas alınacak

- Mükelleflerce çeşitli sebeplerle noksan beyan edilmiş veya beyan dışı bırakılmış geçmiş yıl gelirlerinin belli oran ve tutarlar dahilinde beyan edilmesi sağlanacak

- Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşlarınca tespit edilecek rayiç bedeliyle defterlerine kaydedebilecek

- 31 Aralık 2022'den önce işlenen fiillere ilişkin olup yapılandırma son başvuru tarihine kadar tebliğ edilen idari para cezaları da yapılandırılacak

- 2022 yılı için matrah ve vergi artırımı imkanı sağlanacağı gibi detaylar öğrenilmiş oldu. 

BU KİŞİLER FAYDALANAMAYACAK!

Düzenlemenin kabul edilmesinin ardından bu kanun teklifi çerçevesinde kimlerin faydalanabileceği de merak edilmişti. Yapılan açıklamalara göre mükelleflerin matrah ve vergi artırımına ilişkin olarak dikkate alacakları hususlarda düzenleme yapılacağı ifade edildi. Vergi artırımı ve matrah bulunan, bununla birlikte de şartları yerine getiren mükelleflerin belge ve defterleri incelenmeyerek, artırıma konu olan vergiler ile ilgili tarhiyatın yapılmayacağı ifade edildi. 

Yorumlar (0)