İhbar tazminatı için şartlar nelerdir?

Bazı sebeplerle nedeniyle işçi ve işveren arasında imzalanan anlaşmazlıklar nedeniyle işçinin iş akdinin feshedilmesi halinde işçiye önceden belirlenmiş bazı işçi hakları tanımlanmıştır.

EKONOMİ 18.03.2020, 12:20

İhbar tazminatı için şartlar nelerdir?

Bazı sebeplerle nedeniyle işçi ve işveren arasında imzalanan anlaşmazlıklar nedeniyle işçinin iş akdinin feshedilmesi halinde işçiye önceden belirlenmiş bazı işçi hakları tanımlanmıştır.

EKONOMİ 18.03.2020, 12:20
İhbar tazminatı için şartlar nelerdir?
Bu haklardan en önemlilerinden biri ihbar tazminatı olarak bilinmektedir. Bir işyerinde işveren ve işçi arasındaki iş sözleşmesinin sona erdirilmesi için bazı şartların oluşması gerekir. Bu şartlara uymayan işçi ya da işveren diğerine ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğüne sahiptir. İşçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle fesih yapılabilme durumu İş kanununun 24. maddesinde işçi, 25. maddesinde işveren için belirlenmiştir. Bu maddelerde belirtilen haller dışında fesihten bahsedilmesi mümkün değildir. Kanuna göre fesih bildiriminin yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

İhbar Tazminatı İçin Şartlar Neler?

Çalışanın kıdem durumuna göre hesaplanan ihbar süreleri işçinin çalışma süresinin 6 ay ve daha az olması durumunda 2 hafta, 6 ay ile bir buçuk yıl arasında olan çalışma sürelerinde 4 hafta, bir buçuk yıl ile 3 yıl arası çalışma sürelerinde 6 hafta, 3 yıl üzerinde olan çalışma sürelerinde ise 8 hafta olarak belirlenmektedir. İhbar tazminatı hesaplanırken işçinin brüt ve giydirilmiş ücretinin 2, 4, 6 ve 8 haftalık süreler halinde dikkate alınması ile hesaplanır.

İhbar Tazminatı Şartları

İhbar tazminatında bulunmak için işçi ve işveren arasındaki sözleşme süresinin belirsiz olması gerekmektedir. Belli bir süre için geçici süreli iş sözleşmeleri söz konusu olduğunda bitiş süresi önceden belirlendiği için belirli iş sözleşmelerinin ihbar tazminatı hakkı bulunmamaktadır. Aynı iş kanuna göre işveren haklı bir neden göstererek iş akdini feshederse ihbar tazminatı hükmü verilmeyecektir. Dikkat edilmesi gereken bir önemli diğer husus da iş akdinin feshedilmesinin ardından ihbar tazminatı başvurusu yapabilmesi için 5 seneden az bir süre geçmiş olması gerekmektedir.

Bu durumlara uyulmaması halinde hak kaybı yaşanarak hiçbir şekilde ihbar tazminatına hükmolunmayacaktır. Eğer haksız iş akdi feshi için gerekli şartları sağlıyorsunuz ve bu konu için ilgili mercilere ihbar tazminatı başvurusu yapacaksanız hak kaybı yaşamamak için yukarıda belirtmiş olduğumuz hususlara dikkat etmeniz gerekmektedir.
Yorumlar (0)