1999 ve 2008 arası sigortalı olanlara müjde son dakika! 45 yaşında erken emeklilik piyangosu

Erken emeklilik müjdesi bekleyenlere meclisten yeni EYT düzenlemesi müjdesi geldi. İlk işe giriş tarihi 1999 ve 2008 arası olanlara 45 yaşında erken emeklilik yolu açılıyor.
1999 ve 2008 arası sigortalı olanlara müjde son dakika! 45 yaşında erken emeklilik piyangosu

1999 ve 2008 arası sigortalı olanlara müjde son dakika! 45 yaşında erken emeklilik piyangosu - Türkiye'de 2023 senesinde yapılan yasal düzenleme ile ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan kişiler için emeklilik şartları düzenlenmiş ve bu gruba giren kişiler için emeklilik şartları arasından yaş şartı çıkartılmıştı.

Yapılan düzenleme ile belirlenen 8 Eylül 1999 tarihi büyük tepki çekmiş, bu tarihi 1 günle bile kaçıran kişilerin 17 sene fazla çalışmaya mahkum edilmesi adalet ilkesine aykırı bulunmuştu. Kademeli emeklilik tablosu günde gelirken Kayseri Milletvekili Mahmut ARIKAN tarafından hazırlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklif ile, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında olup 8/9/1999 tarihinden 30/4/2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanların yaşlılık aylığına hak kazanma koşullarının yeniden düzenlenmesi, ayrıca Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında uygulanan güncelleme katsayısının yükseltilmesi talep edildi. İşte o kanun teklifi...

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1-5510 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"4 üncü maddenin birinci fıkrasmm (b) bendi kapsamında olup da 8/9/1999 tarihinden 30/4/2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar kadın ise 60, erkek ise 62 yaşım doldurması ve en az 15 tam yıl malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemesi şartıyla kısmi yaşlılık aylığından yararlanırlar.

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olup da 8/9/1999 tarihinden 30/4/2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar 61 yaşını doldurması ve en az 15 tam yıl malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemesi şartıyla kısmi yaşlılık aylığından yararlannlar."

tbmm.jpg

"4 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında veya 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Kanun kapsamında olup da 8/9/1999 tarihinden 30/4/2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar 45 yaşını doldurmuş ve 9000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödemiş olması şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar."

MADDE 2 - 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (29) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "29) Güncelleme katsayısı; Her yılın Aralık ayına göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı ile sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının toplamına (1) tam sayısının ilâve edilmesi sonucunda bulunan değeri,"

MADDE 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Söz konusu kanun teklifi meclise sunulurken kabul edilmesi durumunda ilk işe giriş tarihi 1999 ve 2008 arası olan kişilere erken emeklilik hakkı getirilmiş olacak. Bu kişiler 9000 prim gününün doldurmaları şartıyla 45 yaşında bile emekli olabilecekler.