MEB sistem değişti! Sınavlar sil baştan, 3 derste puanlar böyle hesaplanacak!

Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim ve öğretim yılında devrim gibi kararlar alıp uygulamaya soktu. Bunların başında da sınavlar için yapılan yenilikler oldu. Bazı derslerin sınavlarının puanlama sistemi değişti.
MEB sistem değişti! Sınavlar sil baştan, 3 derste puanlar böyle hesaplanacak!

Milli Eğitim Bakanlığı milyonlarca öğrenciyi etkileyecek önemli kararlar alıp bunları uygulamaya soktu. Bu kararların başında sınav yönetmeliğinde yapılan değişiklikler geliyor. Çok radikal kararlar alınırken okullarda artık sınavlar bu yeni sistem ile beraber yapılacak ve sınavların değerlendirilmesi de belirlenen şekillerde olacak.

SINAV HAFTASI UYGULAMASI!

Okullarda yapılacak olan sınavların tarihleri artık belirli bir sistem içerisinde olacak. Her sınav dönemi için belirli günler tespit edilecek. Tüm okulların sınavları o günler arasında olacak. Sınavların erken veya geç yapılması sorunu da böylece ortadan kalkmış oldu.

ORTAK SINAVLAR GELDİ!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir diğer yeni uygulaması ise ortak sınavlar oldu. Bu yıl için yapılan planlamaya göre 6. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılıları ile 2. dönem 1. yazılıları ortak olacak. Ayrıca 9. sınıfların Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinin 1ç dönem 2. yazılıları ile 2. dönem 1. yazılıları ortak yapılacak.

TÜRKÇE, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI, YABANCI DİL SINAVLARI!

Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ve yabancı dil sınavlarında sistem tamamen değişti. Bu derslerin sınavları yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olacak. Bu derslerde önce yazılı sınav yapılacak ve ardından da her öğrenci için yeterli zaman ayrılarak öğretmenler tarafından dinleme ve konuşma becerileri ölçülecek.

Dinleme ve konuşma becerileri ayrı ayrı puanlanacak. Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ve yabancı dil derslerinde yapılan sınavların değerlendirilmesi de farklı olacak. Türkçe ve yabancı dil derslerinde yazılı sınavın yüzde 50’si, dinleme ve konuşma becerilerinin ölçülmesi ile elde edilen puanların ortalamasının yüzde 50’si alınarak bu derslerde öğrencilerin başarılı olup olmadıkları tespit edilecek.

Türk dili ve edebiyatı dersinde ise yazılı sınavın yüzde 70’i alındıktan sonra dinleme ve konuşma becerilerini ölçen uygulama sınavlarının ortalamasının yüzde 30’u alınarak hesaplama yapılacak.