Sulama Sistemlerine Yüzde 50 Hibe Desteği

Uşak Tarım ve Orman İl Müdürü Ertan Keleş, bireysel sulama sistemlerine 30 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında yüzde 50 oranında hibe desteği sağlanacağını duyurdu.
Sulama Sistemlerine Yüzde 50 Hibe Desteği

Keleş, “Bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesini öngören Tarım ve Orman Bakanlığı  Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında  Bireysel Sulama  Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 25 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini de açıklamasında hatırlattı.

Keleş, Modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak oldu, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesinin amaçlandığı bu uygulama hakkında şu bilgileri verdi:

Hangi yatırımlar desteklenecek?

“Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Destekleme başvuruları 2021/7 nolu tebliğ gereğince başlamıştır.

Tebliğ kapsamında yapılacak başvurular; Programın 2021 uygulama yılı itibarıyla başvuru tarihi 1 Mart - 30 Mart 2021 tarihleri arasında, başvuru sahipleri tarafından, dosya halinde tek nüsha olarak elden İl Müdürlüğüne teslim edilerek yapılır.  Başvuruların geçerli olabilmesi için, başvuruya ait bilgiler veri tabanına girilir ve veri tabanından başvuru numarası alınır.

Program 7 (yedi) adet yatırım konusunu kapsar;

1) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

2) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

3) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

4) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,

5) Lineer sistem, Center Pivot sulama sistem kurulması,

6) Tamburlu sistem yağmurlama sulama sistemi kurulması,

7) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.

MAL ALIM TUTARININ KDV HARİÇ YÜZDE 50’Sİ HİBE OLUR

Hibe başvuru formunda belirtilen hibeye esas mal alım tutarının, başvuru değerlendirme aşamasında tespit edilen referans fiyatlar içinde kalan kısmı, hibe sözleşmesinde hibeye esas mal alım tutarı olarak belirlenir. Referans fiyatları aşan kısmı ise referans fiyat farkı olarak belirlenir ve tamamı yatırımcı tarafından karşılanır.

Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50' sine hibe yoluyla destek verilir. Hibeye esas mal alım tutarı 1.000.000.-TL'yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarı aşması durumunda, aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır. Hibeye esas proje tutarının yüzde birini aşmamak kaydı ile proje hazırlama giderleri hibe desteği kapsamındadır.

Bilgi için Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne başvurabilirsiniz.”

İlgili Haberler