Uşak’ta yaşlılar en çok Karahallı ve Ulubey ilçelerinde yaşıyor

TÜİK Manisa Bölge Müdürlüğü tarafından 2020 yılına ait “İstatistiklerle Yaşlılar” verilerine göre; Uşak’ta yaşlılar en çok Karahallı ve Ulubey ilçelerinde yaşamayı tercih ediyor. İl Genelinde yaşlıların en az olduğu yerleşim alanı merkez ilçe ve Sivaslı ilçesi oldu.
Uşak’ta yaşlılar en çok Karahallı ve Ulubey ilçelerinde yaşıyor

ÜLKEMİZDE YAŞLI NÜFUSU HIZLA ARTIYOR

TÜİK Manisa Bölge Müdürlüğü tarafından 2020 yılına ait “İstatistiklerle Yaşlılar” verileri açıklandı. Bu verilere göre ülkemizde yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2015 yılında 6 milyon 495 bin 239 kişi iken son beş yılda % 22,5 artarak 2020 yılında 7 milyon 953 bin 555 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2015 yılında % 8,2 iken, 2020 yılında % 9,5'e yükseldi. Yaşlı nüfusun 2020 yılında % 44,2'sini erkek nüfus, % 55,8'ini kadın nüfus oluşturdu.

Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2025 yılında % 11,0, 2030 yılında % 12,9, 2040 yılında % 16,3, 2060 yılında % 22,6 ve 2080 yılında % 25,6 olacağı öngörüldü.

UŞAK İL DÜZEYİ VERİLERİ

 2020 yılında Uşak’ta yaşlı nüfus oranı %12,7 olarak gerçekleşmiştir. Uşak, bu oranla Türkiye’de 31. sırada yer almaktadır. Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının Uşak ili için 2025 yılında %14,1 olacağı öngörüldü.

Uşak’ın ilçeleri içerisinde yaşlı nüfus oranı en yüksek olan üç ilçe sırasıyla Karahallı (% 25,09), Ulubey (% 23,81) ve Eşme (% 18,61) olmuştur. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu üç ilçe ise sırasıyla Merkez (% 10), Sivaslı (% 16,78) ve Banaz (% 17,11) olmuştur.

Yaş gruplarına göre değerlendirme yapıldığında, Uşak Haber yaşlı nüfusun % 61,78’inin 65-74 yaş grubunda, % 38,22’sinin ise 75 yaş ve üzeri grupta yer aldığı görülmektedir.

İlçelere göre yaşlı nüfus, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 2020

   Yaşlı nüfusun toplam

    nüfus içindeki oranı

     Toplam nüfus

      Yaşlı nüfus

                   (%)

İlçe

KARAHALLI

 10 046

 2 521

25.09

ULUBEY

 12 350

 2 940

23.81

EŞME

 34 991

 6 512

18.61

BANAZ

 35 647

 6 100

17.11

SİVASLI

 20 349

 3 414

16.78

MERKEZ

 256 050

 25 608

10.00

TÜİK, İstatistiklerle Yaşlılar, 2020

TurkStat, Elderly Statistics, 2020

Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2020

Source: TurkStat, Address Based Population Registration System, 2020