Mirasla hisseli olan tapu nasıl müstakile çevrilir?

Miras paylaşımı yoluyla gayrimenkul tapuları hisseli olurken bu tapuların müstakil tapu şeklinde dönüştürülmelerinin nasıl olabileceği merak ediliyor. Müşterek tapu nasıl müstakil tapu olur?
Mirasla hisseli olan tapu nasıl müstakile çevrilir?

Gayrimenkullerin tapularının hisseli veya müstakil oluşunun büyük bir önemi bulunuyor. Hisseli tapulu gayrimenkulden tapu sahipleri ne tam olarak istifade edebiliyorlar ne de sorunsuz şekilde satabiliyorlar. Dolayısıyla bir hisseli tapunun müstakil tapuya dönüşümü büyük bir önem arz ediyor.

MİRASLA HİSSELİ TAPU NASIL OLUŞUR?

Miras paylaşımları ile beraber genellikle anne veya babadan kalan gayrimenkuller kardeşler üzerine geçmektedir. Bu durumda her kardeş gayrimenkulde pay sahibi olurlar. Ancak bu durum çeşitli sorunları da beraberinde getirir. Veraset ve intikal işlemleriyle tapu müdürlüklerinde ilgili gayrimenkuller yasal mirasçıların üzerine geçer. Ancak bu müstakil bir tapu almak için yeterli değildir. Bunun için ek işlemler yapılması gerekir.

HİSSELİ TAPUYU DÖNÜŞTÜRME

Hisseli tapu üzerinde işlem yapılacaksa tapu müdürlüklerine gidilmesi gerekir. Ancak bunun da bazı koşulları vardır. Öncelikle hisseli tapunun müstakil tapuya dönüşümü konusunda pay sahipleri eksiksiz bir şekilde anlaşmalılar. Bunun yanında ilgili gayrimenkulün paylaşıma uygun olması ve her bir ortağa bir tapu verilmesi önünde bir engel olmamalıdır. Örneğin bir ev paylaştırılacaksa tek tapu olacaktır ama bir arazi paylaştırılacaksa çok tapuya uygun olabilir.

Tüm koşullar uyuyorsa yani ortaklar eksiksiz bir şekilde anlaşıp hisseli tapuyu müstakil tapuya çevirmeye karar vermiş iseler tapu müdürlüğüne gidilip bu konuda talepte bulunulması gerekiyor. Ancak tüm hissedarların eksiksiz bir şekilde tapu müdürlüğünde hazır bulunması gerekir. Gelmeyecek olan ortak varsa onu temsilen ya avukatı ya da vekalet verdiği kişi tapu müdürlüğünde olmalıdır. Bir kişi eksik olursa işlem yapılamayacaktır.

Hissedarların tamamı hisseli tapudan müstakil tapuya dönüş için tapu müdürlüğünde talepte bulunurlar. Müstakil tapuya dönme konusunda bir engel yoksa işlem gerçekleştirilir ve her bir hissedara ayrı bir tapu verilir.