Evlilik dışı çocuk mirastan pay alabilir mi?

Evlilik dışı dünyaya gelen çocukların mirasçılık durumuna dair sorgulamalar yapılıyor. Evlilik dışı çocuklar miras payı alabilirler mi?
Evlilik dışı çocuk mirastan pay alabilir mi?

Miras paylaşımlarında evlilik dışı bir çocuğun olması kafaları karıştırabiliyor. Kişiler anne veya babalarının mirasını paylaştırırken evlilik dışı çocukları hesaplamaya katmayabiliyorlar. Bu da uzunca bir mahkeme sürecini beraberinde getirebiliyor. Evlilik dışı çocuk mirasçı olabilir mi?

EVLİLİK DIŞI ÇOCUK İÇİN YASAL MİRASÇILIK DURUMU!

Evlilik dışı çocukların mirasçılık durumu biraz karışık bir konu olmaktadır. Dünyaya evlilik dışında gelen bir çocuğun mirastan pay alması diğer mirasçılar tarafından hoş karşılanmayacaktır. Ancak bu yasal bir hak ise buna muhalefet etmenin de bir gereği yoktur.

Bir çocuğun mirasçı olabilmesi için evlilik içi veya evlilik dışı dünyaya gelmesinin herhangi bir farkı yoktur. Soy bağından dolayı mirasçılık ortaya çıkacaktır. Ancak anne ile babanın mirasçısı olmak evlilik dışı çocuklarda farklı olabilmektedir.

Mirasta soybağı önemlidir ve bu soy bağı üzerinden mirasçılık belirlenir. Bir çocuk evlilik dışı dünyaya gelmiş olsa da annesinin yasal mirasçısıdır. Anneye ait mallar paylaştırılırken herhangi bir ek işleme gerek duyulmadan mirastan pay alabilirler. Ancak babanın mirasından pay alma durumunda işler değişecektir.

Babadan miras almak isteyen evlilik dışı çocuğun iki seçeneği bulunmalıdır. Baba ile çocuk arasındaki soy bağı annede olduğu gibi doğumla kurulamamaktadır. Baba bu çocuğu kabul eder ve hukuken de tanırsa mirastan pay alma gerçekleşebilir. Bunun olmaması durumunda ise herhangi bir mahkemeden karar alınarak soybağı kurulabilir. Babalık davası olarak bilinen davaların neticesinde de yasal mirasçı olunabilmektedir. Bu koşulları yerine getirerek soybağını kuran evlilik dışı çocuklar babalarının mirasından paya sahip olurlar ve bu payı almaları da kimse tarafından engellenemez.