Evi boyatmayan kiracının depozitosundan kesinti yapılır mı?

Ev sahipleri ile kiracılar arasında çıkan boya masrafı meselesi nasıl çözülebilir? Ev sahibi depozitodan boya masrafı kesintisi yapabilir mi?
Evi boyatmayan kiracının depozitosundan kesinti yapılır mı?

Ev sahipleri ile kiracılar arasında sayısız sorun yaşanabiliyor. Bu sorunlardan birisi de boya masrafı oluyor. Kiracıya evi boyalı olarak teslim eden ev sahipleri kiracıdan çıkarken evi boyatarak teslim etmelerini istiyorlar. İlk bakışta gayet makul ve adaletli görünen bu talebin yasal uygulamadaki yeri bambaşka oluyor. Kiracının evi boyatma meselesi toplum içinde doğru bilinen yanlışlar arasında yer alıyor.

KİRACI EVİ BOYATMAZ!

Ev sahipleri ile kiracılar arasında yapılan kira sözleşmesi taraflara bazı sorumluluklar veriyor. En basit tabirle ev sahibi kiracıya yaşayabileceği bir ev temin etmeli ve kiracı da kira ödemelerini aksatmadan yapmalıdır. Yasalara göre evin boyalı olarak kiracıya teslim edilmesi ev sahibinin bir jesti değil yapması gereken bir durumdur. Kiracıya eksiksiz bir şekilde ev teslim edilmelidir. Yargıtay'ın emsal kararlarında da kiracının evi boyatma zorunluluğunun bulunmadığı yer almaktadır. Ancak bir istisnai durum bulunmaktadır.

Yargıtay'ın boya meselesine dair ortaya koyduğu ilke gayet açıktı. Eğer evin boyası zaman geçmesinden dolayı olağan bir şekilde yıpranmış ve eskimişse burada kiracı sorumlu tutulamaz. Ancak kiracı eve özenli bakmamışsa, evin boyasına zarar vermişse o zaman ev sahibinin sorumluluğu kalkıyor ve sorumluluk tamamen kiracıya geçiyor. Bu durumda da boya masrafı kiracıya ait oluyor.

DEPOZİTODAN BOYA MASRAFI TAHSİLİ!

Kiracının ev sahibine vermiş olduğu depozito kiracıya evden çıktığında iade edilmelidir. Ancak kiracı eve zarar vermişse ev sahibi belirli kurallar içerisinde kalmak şartıyla depozitodan kesinti yapabilir. Evde normal bir yıpranma varsa ev sahibi depozitodan herhangi bir şekilde kesinti yapamaz. Eğer kiracı boyaya zarar vermişse o zaman bunun ispat edilmesi veya kiracının kabul etmesi halinde depozitodan kesinti yapılarak boya masrafı alınabilir.