Ev sahiplerinden kiraya yüzde 100 zam yaptıran yöntem!

Ev sahipleri ile kiracılar kira zamları konusunda karşı karşıya geliyorlar. Bazı ev sahipleri yüzde 25 kira zammı sınırlamasını kolaylıkla aşıp kiracıları borçlu çıkarıyorlar.
Ev sahiplerinden kiraya yüzde 100 zam yaptıran yöntem!

Ev sahipleri son iki yıldır kiraya yüzde 25’ten fazla yasal zam yapamıyorlar. Bu da gelirlerinde enflasyon karşısında ciddi bir kayıp meydana getirdi. Ne yapacaklarını kara kara düşünen bazı ev sahipleri ise bu yasal zam sınırını aşmanın yöntemini buldular. Hatta kiracılar bu yöntemle ev sahiplerine borçlu bile çıkıyorlar. Tamamen yasal olan yöntem ile kiracılar neye uğradıklarını şaşırıyorlar.

EV SAHİBİ MAHKEMENİN YOLUNU TUTUYOR

Ev sahipleri kira fiyatlarına son iki yıldır sadece yüzde 25 oranında zam yapmak durumunda kaldılar. Düşük kira aldıklarını iddia eden ev sahipleri kiracılardan daha yüksek zam talep ettiklerinde kabul görmüyorlar. Bunun üzerine son çare olarak mahkemenin yolunu tutuyorlar. Bu süreçte arabulucu aşamasının da geçilmesi gerekiyor. Bu aşamayı geçen ev sahipleri kiracı aleyhinde kira tespit davası açmaya başladılar.

KİRA TESPİT DAVASI İLE NE YAPILIR?

Kira tespit davasının açılması ile beraber eğer kiracı o evde 5 yılı doldurmuş ise kira bedeli yeniden tespit ediliyor. Ancak kiracı 5 yılı doldurmamış ise mahkeme bu davayı hiç görüşmeden reddediyor. 5 yıl süresi aşıldığında ise mahkeme heyeti bir bilirkişi ataması yapıyor. Bilirkişi de evin bulunduğu muhiti, fiziksel durumunu, emsal kira bedellerini değerlendirerek bir kira fiyatı belirliyor. Son iki yılda kira fiyatına enflasyonun altında zam yapıldığı için bu kira bedeli mevcut kiranın çok üzerinde çıkıyor. Mahkeme ise bu belirlenen yeni kira bedelinde yüzde 10 seviyelerinde indirim uygulayarak yeni kirayı belirliyor.

Kiracılar mahkeme sürecinin uzun süreceğinden dolayı ev sahiplerinin bu yola başvurmayacaklarını düşüyorlar ama çok büyük bir yanılgı içerisine giriyorlar. Mahkemenin sonuçlandıktan sonra kira bedeli değişmiyor. Mahkeme 2 yıl sonra dahi sonuçlansa yeni kira bedeli mahkemenin açıldığı günden itibaren geçerli oluyor. Bu şekilde kiracı bir anda geçmiş döneme ait kira borcu ile karşı karşıya kalıyor. Mahkemenin 2 yıl sürdüğü hesaplanırsa kiracı o 2 yılın kira farkını ev sahibine ödemek zorunda kalıyor.