Uşak Belediyesi'nden kiralık işyeri ihalesi duyurusu!

Mülkiyeti Uşak Belediyesi'ne ait olan 4 adet işyerinin ihale yöntemiyle kiralanacağı açıklandı.
Uşak Belediyesi'nden kiralık işyeri ihalesi duyurusu!

Uşak Belediyesi sahibi olduğu işyerlerini ihale yöntemiyle kiraya vereceğini açıklandı. Mülkiyeti belediyeye ait olan ve İslice Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde yer alan bitişik nizam 4 adet işyeri kiraya verilecek.

UŞAK BELEDİYESİ GAYRİMENKUL KİRA İHALESİ İLANI

1- Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait, aşağıda adresi, türü, paftası, ada-parseli ve m² si belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45inci maddesine göre açık arttırma teklif usulü ile 10 (On) yıllığına kiraya verilecektir.

2- Taşınmazların İhalesi, aşağıda belirtilen gün ve saatte belediye encümeninin huzurunda belediye encümen salonunda yapılacaktır.

karar-1.jpg

4- İstekliler posta ile yapacakları tekliflerini en geç 13.02.2024 Salı günü saat 09:00’ a kadar Sarayaltı Mahallesi Ramazan Akar Sokak No:3 Uşak Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü adresinde olacak şekilde iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonra gelen postalar dikkate alınmaz.

5- İhaleye ait her türlü şartname mesai saatleri içinde Uşak Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kira İhale Bürosunda görülebileceği gibi, 1.000,00.-TL bedel karşılığında aynı müdürlükten satın alınabilir. İhaleye katılabilmek için ihale şartnamesi satın alınması zorunludur.

6- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

Söz konusu ihale 13 Şubat 2024 tarihinde yapılacak olup ihaleyi kazanan kişi ya da kurum işyerini 10 yıllığına kiralama hakkı elde edecek. Yıllık kiralama bedeli 600 bin TL ile 720 bin TL arasında değişecek.