İkinci El Otomobilde Yeni Dönem, Artık Herkes Satamayacak

Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile İkinci el araç alım satımı ile uğraşan gerçek kişi tacir ve esnaf ile satış temsilcileri için ulusal yeterliliğe dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olma şartı getirildi.
İkinci El Otomobilde Yeni Dönem, Artık Herkes Satamayacak

Ticaret Bakanlığının "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre ikinci el araç alım satımı ile uğraşan gerçek kişi tacir ve esnaf ile satış temsilcilerinin ulusal yeterliliğe dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekecek.

KİMLER YETERLİLİK BELGESİ ALACAK

Yayımlanan, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği kapsamında, ikinci el otomobil alım satımı yapan gerçek kişi tacirlerle esnaf ve sanatkarların kendileri, ticaret şirketleriyle diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az biri, şubelerde ise şube müdürü motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesi edinecek.

İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişiler, motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu (Seviye 5) veya motorlu kara taşıtları alım satım danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olacak.

BU OKULLARDAN MEZUNSA YETERLİLİK BELGESİ ARANMAYACAK

Bu kişilerin ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının motorlu kara taşıtı ticaretiyle ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmayacak.

EKSPERTİZ RAPORU 5 YIL SAKLANACAK

İkinci el otomobil veya arazi taşıtı satışı yapılmadan önce ekspertiz raporu alınacak ve alınan ekspertiz raporunda asgari olarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından belirlenen standartta yer alan hususlara yer verilecek alınan ekspertiz raporu  5 yıl süreyle saklanacak.

ARTIK İKİNCİ EL ARAÇLARDA GARANTİ KAPSAMINDA

Söz konusu taşıtların motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi, satış tarihinden itibaren 3 ay veya 5 bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile uğraşan işletmenin garantisi altında olacak.