Bankadan icradan değil belediyeden satılık! Ankara İstanbul ve İzmir'de her katta 2+1 3+1 daireler satışa çıktı

Ev sahibi olmak istiyorum diyen kişilere yönelik olarak belediyeden satılık daire ilanları satışa çıktı. 3 büyük şehirde yeni konut satışı başladı.
Bankadan icradan değil belediyeden satılık! Ankara İstanbul ve İzmir'de her katta 2+1 3+1 daireler satışa çıktı

Bankadan icradan değil belediyeden satılık! Ankara İstanbul ve İzmir'de her katta 2+1 3+1 daireler satışa çıktı - Ev sahibi olmak istiyorum diyen kişilere yönelik olarak belediyelerin satış ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Mamak Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi tarafından yeni satılık daire ilanları yayımlandı. 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATILIK DAİRE İLANLARI! 

18 Mayıs 2023 günü yapılacağı ilan edilen ihale kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Karabağlar ilçesi Yaşar Kemal Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 40 adet dairenin ihale yöntemi ile satılacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada "Yukarıdaki tabloda bulunan taşınmazların 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre satış ihaleleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark içi 2 No'lu Hol Basmane-Konak/ İZMİR adresindeki Hol-2 Binasında 2 No'lu Toplantı Salonunda, komisyon huzurunda 18.05.2023 perşembe günü yapılacaktır" denilerek başvuru sahiplerine boş ve dolu olmak üzere farklı daire seçenekleri sunuldu. İhale detaylarına İzmir Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden ulaşabilirsiniz. 

ÇANKAYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞ İLANLARI! 

Ankara Çankaya Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise arsa konut ve bina dükkan tipinde yer alan taşınmazlar için satış duyurusu yayımlandı. Yapılan açıklamada "Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ada, parsel numarası, durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve ihale saati yazılı taşınmazlar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacaktır" denilerek kapalı teklif usulü satış yapılacağı ifade edildi. 

İSTANBUL ÜSKÜDAR BELEDİYESİ SATILIK DAİRE İLANLARI! 

İstanbul'da ev sahibi olmak istiyorum diyen kişiler için ise Üsküdar Belediyesi "Mülkiyeti Belediyemize ait olan İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Burhaniye Mahallesi, 724 ada, 36 parsel sayılı 1065,41 m² yüzölçümlü taşınmazda yapımı devam eden aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen bağımsız bölümlerin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, 69 uncu maddesi uyarınca Üsküdar Belediyesi Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Yönetmelik hükümlerine göre Açık arttırma usulü ihale ile satışı yapılacaktır" diyerek yeni satış ilanı yayımladı. Söz konusu satış için en düşük fiyat 7 milyon TL'den başlarken ihale 11 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. 

ANKARA MAMAK BELEDİYESİ İHALE İLE DAİRE SATIŞ İLANI YAYIMLADI! BELEDİYEDEN SATILIK EV FİYATLARI KAÇ TL?

Mamak Belediyesi "Belediyemiz sınırları içerisinde Altıağaç Mahallesinde bulunan aşağıdaki listede ada parsel ve daire tipleri yazılı Mülkiyeti Belediyemize ait 46 adet taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre 'Açık Teklif Usulü' ile 10/05/2023 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00 da ihale edilerek satış bedeli, ihale karar pulu ve diğer giderleri peşin ödenmek şartıyla ayrı ayrı mülkiyet satışı yapılacaktır" diyerek ihale duyurusu yayımladı. 

Yapılan açıklamada "Söz konusu İhale 10.05.2023 tarihinde Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan 7. Kat Encümen salonunda toplanacak Belediye Encümenince yapılacak olup Taşınmazın konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir. İhale komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir Encümence uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise İta Amirinin Onayını takiben geçerlilik kazanacağı gibi ita Amirinin onaylamaması halinde iştirakçi idareye herhangi bir hak iddiasında bulunamaz" denilerek ihale tarihi 10 Mayıs olarak ilan edildi. En düşük konut satış fiyatı ise 1 milyon 100 bin TL oldu.