Teknoloji Bağımlılığı ve Olumsuz Etkileri

Teknoloji bağımlılığı konusu özellikle son 10 yıl içinde daha fazla tartışılır hale gelen kavram. Bunun nedeni çok hızlı değişen teknolojik cihazlar ve teknolojik cihazların artık eskisi gibi sadece pratik fayda sağlama hedefinden vazgeçmesi.
Teknoloji Bağımlılığı ve Olumsuz Etkileri

Yani günümüzdeki teknolojik gelişmelerin büyük bir bölümü sadece satış odaklı yapılıyor ve insanlara ihtiyaçları olmadıkları şeyler sanki zorunlulukmuş gibi algılatılıyor. Bu da sağlıksız bakış açılarının gelişmesine oldukça müsait bir zemin hazırlamakta.

Akıllı Telefonların Etkileri

En çok kullanılan teknolojik aletlerden biri kuşkusuz akıllı telefonlar. İnternetin telefonlara dâhil olması ve her yerden internete girebilme, psikolojik açıdan bağımlılık etkisi yaratmakla kalmıyor sosyal açıdan da ilişkilerin kopmasına neden oluyor. Arkadaşlık ilişkilerinin sanal ortam merkezli olması, beraberinde diğer insanlara kendini iyi gösterme odaklı bir bakış açısı geliştiriyor. Bu da yüzeyselliği artıran etki yaratıyor. Birçok kişi artık telefon olmadan hayatını neredeyse devam ettiremez hale gelmiş durumda. Bu da bağımlılığın derecesi hakkında fikir vermekte.

Çıkış Amacından Sapan Teknoloji

Teknoloji temelde insanların hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik gerçekleştirilen uygulamaların bütünü olarak tanımlanabilir. Ancak günümüzde bu çıkış noktasından çok daha farklı bir amaca hizmet ettiği apaçık ortada. Belki doğrudan teknoloji bağımlılığı kaynağı değil, ancak insanların bunu zorunluluk gibi algılaması açısından bunu besleyici konumda. Fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı bir bakış açısı geliştirmek için teknoloji kullanımı konusunda mutlaka kitlesel önlemler almak gerekiyor.