OEDAŞ BD4OPEM projesi ile büyük veri teknolojileriyle geleceğe hazırlanıyor

Afyonkarahisar, Bilecek, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ın elektrik dağıtımını sağlayan ODEDAŞ, Avrupa Birliği Ufuk 2020 çerçeve programı destekli BD4OPEM projesinde yer aldığını bildirdi.

TEKNOLOJİ 30.03.2023, 15:27

OEDAŞ BD4OPEM projesi ile büyük veri teknolojileriyle geleceğe hazırlanıyor

Afyonkarahisar, Bilecek, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ın elektrik dağıtımını sağlayan ODEDAŞ, Avrupa Birliği Ufuk 2020 çerçeve programı destekli BD4OPEM projesinde yer aldığını bildirdi.

TEKNOLOJİ 30.03.2023, 15:27
OEDAŞ BD4OPEM projesi ile büyük veri teknolojileriyle geleceğe hazırlanıyor

OEDAŞ BD4OPEM projesi ile büyük veri teknolojileriyle geleceğe hazırlanıyor -  Osmangazi Elektrik Dağıtım (OEDAŞ) tarafından Eskişehir, Kütahya Afyonkarahisar, Uşak ve Bilecek illerine elektrik hizmeti sağlanmaya devam ediyor. OEDAŞ'ın sağladığı elektrik hizmetinde aksaklıklar yaşanabilirken hizmet kalitesini iyileştirmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapılıyor. Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde enerji dağıtım şebekelerinin etkin yönetimi için yeni ürün ve hizmetler geliştirmeyi hedefleyen Avrupa Birliği Ufuk 2020 çerçeve programı destekli BD4OPEM (Açık İnovatif Enerji Piyasaları İçin Büyük Veri) projesinde yer alıyor.

FOSİL YAKIT KULLANIMININ AZALTILMASI İÇİN ÇALIŞILIYOR

9 ülkeden 12 paydaşın yer aldığı projeye Türkiye’den katılan tek şirket olan OEDAŞ, proje için destek sağlayıp yazılımcılar tarafından oluşturulan servislerin kalitesini ölçerek  testlerini gerçekleştirdiklerini bildirdi. OEDAŞ Ar-Ge Müdürü Ural Halaçoğlu, proje kapsamında enerji fazlasının depolanması, sayaç ve elektrik arızalarının önceden tespit edilmesi gibi sistemler üzerinde çalışıldığını aktardı.

 9 Avrupa ülkesinden 12 paydaşın yer aldığı projede, Türkiye’nin beş pilot ülke arasında olduğunu söyleyen Halaçoğlu, ''Biz de OEDAŞ olarak bu projede ülkemizi temsil etmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Bilindiği üzere her ne kadar geçtiğimiz yıl globalde yaşanan enerji krizi nedeniyle elektrik talebinde bir miktar düşüş olsa da önümüzdeki dönemde artış trendinin devam edeceği öngörülüyor. Düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde yenilenebilir enerji kullanımı daha da artacak. Öyle ki Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın ‘1,5 derece’ senaryosuna göre, 2050'de tüketilen elektriğin yüzde 90’ı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanabilir. İşte BD4OPEM projesi ile yeşil enerjiye geçişte enerji dağıtım şebekelerinin kalitesinin korunması ve verimliliğinin artması için planlama, izleme, bakım ve operasyon süreçlerinin etkin yönetimini sağlayacak yeni ürün ve hizmetler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bununla birlikte özellikle güneş enerjisinden olmak üzere yenilenebilir enerjinin depolanması böylece fosil yakıt kullanımının günün her saatinde azaltılması için çalışıyoruz.'' ifadelerine yer verdi. 

YAPAY ZEKA KULLANILIYOR

OEDAŞ’ın proje kapsamında üstlendiği çalışmalara vurgu yapan Halaçoğlu, ''Projede yer alan yazılımcı paydaşlar, yeni ürün ve hizmet geliştirip çeşitli analizler yapabilmek için elektrik dağıtım şirketlerinin desteğine ihtiyaç duyuyor. Bu sayede sistemdeki arızalara bakılarak bir algoritma oluşturuluyor. Bu çalışmalar sayesinde benzer durumlarda oluşabilecek arızalar önceden tahmin edilebiliyor. Projenin uygulamaya geçmesiyle ileride sayaç veya elektrik arızalarını önceden tespit etmek mümkün olabilecek. Biz yazılımcı paydaşlara verdiğimiz desteğin yanı sıra servislerin kalitesini ölçüp geri bildirimde bulunuyor, servislerden optimal fayda sağlamaya odaklanıyoruz. Gelecekte regülasyonlar çerçevesinde bu teknolojiler hayatımızda yer almaya başladığı takdirde buna hazır olmamız hem sektörümüze hem de ülkemize büyük fayda sağlayacaktır.'' diyerek sözlerini sonlandırdı.

Yorumlar (0)