Verem hastalığına dikkat!

Uşak İl Sağlık Müdürlüğü 72. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası dolayısıyla bir açıklama yapılarak haftanın önemine değindi.
Verem hastalığına dikkat!

Açıklamada; “Verem Eğitim ve Propaganda Haftası” 1947 yılında kutlanmaya başlanmıştır.

 Her yıl Ocak ayının ilk Pazar gününden başlayan haftada kutlanan “Verem Eğitim ve Propaganda Haftası’nın amacı verem ile ilgili toplumun bilgilendirilmesi ve bu hastalığa bütün kesimlerin dikkatinin çekilmesidir.     

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) “Küresel Tüberküloz 2018 Raporu”na göre dünya genelinde tüberküloz görülme sıklığı ve tüberkülozdan ölümler (insidans ve mortalite hızları) düşmektedir.

Rapora göre Dünya genelinde 2017 yılında 10 milyon yeni tüberküloz hastası ortaya çıkmıştır. Bunların yaklaşık 6 milyonu erkek, 3 milyonu kadın ve 1 milyonu çocuktur.

2010-2016 yılları arasında TB tedavisi ile 53 milyon hayat kurtarılmıştır” denildi.

Verem’in etkeni “Mycobacterium tuberculosis” basili olduğu belirtilen açıklamada; “Basilin kaynağı tedavi görmemiş, aktif akciğer ve gırtlak veremi olan hastalardır. Basil hava yoluyla bulaşır. Hasta insanlardan öksürme ve hapşırma ile ortama yayılan mikrobun, solunum yolu ile alınması sonucu bulaşır. Tedavi edilmeyen hasta yılda 10-15 kişiye hastalığı bulaştırır. Tedavi ile basil sayısı çok kısa sürede azalır. Ortalama 2-3 haftada bulaştırıcılık yok olur.

 Vücut direncini düşüren hastalıklar ve etkenlerden sonra Verem Hastalığı gelişebilir. Hastalık, klinik bulguların ortaya çıktığı bir durumdur. Belirtileri halsizlik, iştahsızlık,  kilo kaybı, çocuklarda kilo alamama, gece terlemesi, öksürük, balgam, kan tükürme, nefes darlığı gibi bulgulardır. 2-3 haftadan uzun süren öksürükte veremden şüphelenmek gerekir.

Verem tanısı, balgamda verem mikrobunun gösterilmesi ile konulur. Basilin mikroskopta gösterilmesi ya da kültürde üretilmesi gereklidir. Tanı konulan hastalar, gizlilik kuralları içinde dispanserde kaydedilir.

Toplum Sağlığı Merkezi Verem Birimlerinde (Verem Savaşı Dispanserleri) veremin teşhis ve tedavisi ücretsizdir. Tedavi standarttır. Tedavide verilen ilaçların düzenli içilmesi çok önem taşır. Çünkü hastaların bir kısmı tedaviyi terk etmekte ve toplumda basil saçmayı sürdürmektedir. Hastanın ilaçlarını içtiğinden emin olmak için her doz ilacı sağlık personeli gözetiminde alması en uygun yoldur. Buna Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) denilir. Tedaviyi sonlandırana kadar özenle sürdürmek gerekir.

Bulaştırıcı verem hastası ile aynı havayı paylaşan ve verem basiline maruz kalan kişilere “temaslı” denilir.

 Verem hastası ile teması olan kişide enfeksiyon gelişimini önlemek ve verem enfeksiyonu olan kişide verem hastalığı gelişimini önlemek amacıyla koruyucu ilaç tedavisi verilmektedir.

Verem hastasının aile bireyleri ve diğer temaslıları dispanserlerde ücretsiz olarak muayene edilir ve gerekli tetkikleri yapılır. Hasta olmayan fakat verem olma riski taşıyan kişilere koruyucu ilaç tedavisi verilir.

  Koruyucu ilaç tedavisi tek ilaçla ve 6 ay süreyle verilir. Bu tedavinin hastalanmayı %90’a varan oranda önlediği bilinmektedir.

 BCG aşısı özellikle çocuklarda kanla yayılan ve öldüren verem hastalığını önlemede çok etkilidir. Ülkemizde BCG aşısı doğumdan sonra 2. ayını bitiren bebeklere Verem Savaşı Dispanserleri ve Aile Hekimlerimizce ücretsiz olarak yapılmaktadır” bilgisi verildi