Savant sendromu nedir? Savant sendromu belirtileri nelerdir?

Savant sendromu, büyük oranda zihinsel engeli olan kişilerin birtakım yeteneklerinin genel düzeyin çok üzerinde gelişmiş olmasıdır.

SAĞLIK 11.02.2020, 09:14

Savant sendromu nedir? Savant sendromu belirtileri nelerdir?

Savant sendromu, büyük oranda zihinsel engeli olan kişilerin birtakım yeteneklerinin genel düzeyin çok üzerinde gelişmiş olmasıdır.

SAĞLIK 11.02.2020, 09:14
Savant sendromu nedir? Savant sendromu belirtileri nelerdir?
Savant sendromuna sahip kişilerin çoğunda zihinsel gerilik otizme bağlanır. Savant ile otizm arasında güçlü bir bağ olmasına rağmen, tüm olguların hemen hemen yarısında merkezi sinir sistemi bozuklukları ve gelişimsel yetersizlikler bulunmaktadır. Savant becerileri, doğuştan olabileceği gibi aynı zamanda çocukluk ve yetişkinlik döneminde de ortaya çıkabilmektedir. Yetenekler sonradan edinilirse, buna edinilmiş savant ismi verilmektedir. Bilim insanları savant sendromuna sahip olan kişilerin hafızasının mükemmel düzeyde olduğunu fakat dar bir alanda sınırlı olduğunu belirtmektedirler. Otizm başta olmak üzere savant sendromu için doğru eğitim ve tıbbi takip oldukça büyük bir önem arz etmektedir.

Savant sendromunun belirtileri nedir?

Savant sendromu çoğu zaman otizmli kişilerde görülmektedir. Otizm hastalığı, akıl veya ruh hastalığı olarak nitelendirmek yanlış olacaktır. Çünkü tıp dilinde otizm spektrum bozukluğu olarak adlandırılmaktadır. Savant sendromunun en belirgin belirtileri aşağıdaki gibidir: Bu belirtilerin hepsinin görüldüğü gibi yalnızca bir kısmı da görülebilmektedir.

 Eğlence, ilgi ve başarıların paylaşılmasında ilgisizlik
Göz teması kurmakta büyük zorluk çekmek
Akranlar ile arkadaşlık ilişkileri kurmada zorlanma ve arkadaşlık kurmakta isteksizlik
Konuşması öğrenme sürecinin çok uzun sürmesi, konuşurken güçlük çekmek veya hiç konuşamamak
Empati kurmakta zorluk çekmek
Üzüntü ve mutluluk gibi duyguları anlamakta güçlük çekmek
Sohbete başlamakta ve sohbeti sürdürmekte güçlük çekmek
Sürekli olarak aynı şeyleri tekrarlamakta direnmek

Savant sendromunun nedenleri nedir?

Savant sendromunun en belirgin dört nedeni bulunmaktadır. İlk belirgin neden, doğum öncesi dönemde annenin panik, korku, duygusal karmaşa ve yüksek stres içinde olmasıdır. Bir diğer neden ise doğum sonrasında ebeveynlerin çocukları ile yeterince vakit geçirmemeleridir. Başka bir neden ise çocuğun oldukça küçük yaşlardan itibaren yalnız bırakılması ve çok yüksek saatler boyunca televizyon izlemesidir. Son olarak en belirgin neden aileden gelen genetik mirastır.

Doğum sonrasında çocuk bu nedenlerden birine bile aşırı derecede maruz kalırsa savant sendromu olma ihtimali oldukça büyük oranlarda artmaktadır.

Yorumlar (0)