Sağlık Hizmetlerinde Ülkemiz Çok İyi Durumda

AK Parti Uşak Milletvekili Dr. İsmail Güneş, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Genel Kurul görüşmelerinde Sağlık Bakanlığı Bütçesi Hakkında AK Parti Grubu adına TBMM Genel Kurulu'nda söz aldı.

SAĞLIK 13.12.2020, 12:18 13.12.2020, 12:19

Sağlık Hizmetlerinde Ülkemiz Çok İyi Durumda

AK Parti Uşak Milletvekili Dr. İsmail Güneş, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Genel Kurul görüşmelerinde Sağlık Bakanlığı Bütçesi Hakkında AK Parti Grubu adına TBMM Genel Kurulu'nda söz aldı.

SAĞLIK 13.12.2020, 12:18 13.12.2020, 12:19
Sağlık Hizmetlerinde Ülkemiz Çok İyi Durumda

Güneş konuşmasında, başka ülkelerle Türkiye Cumhuriyet’inin sağlık hizmetlerini kıyaslayarak sağlık hizmetlerinde ülkemizin çok iyi durumda olduğunu belirterek, muhalefetin eleştirilerine de cevap verdi.

Güneş konuşmasında, “2020 yılında yaşadığımız Covid-19 pandemisi, hem dünya devletlerinin hem de bizim vatandaşlarımıza verdiğimiz sağlık hizmeti yönünden ve ayrıca, sosyal devlet olma konusunda dünyaya göre nerede olduğumuzu net bir şekilde görme fırsatı vermiştir. Daha önce gözümüzde büyüttüğümüz, belki de hastalandığımızda hizmet almayı aklımızdan geçirdiğimiz, ülkemize göre ekonomik olarak daha gelişmiş olan bu ülkelerin bu süreçte vatandaşlarına yeterli hizmet veremediğini, yoğun bakım yatak sayıları yetersiz kaldığı için yaşlılarını ölüme terk ettiklerini, ilaç ve tıbbi malzemelerde sıkıntıya düştüklerini müşahede ettik. Bazı devletlerde ise parası olanların hizmet alabildiklerini, parası olmayanların ise kendi kaderine bırakıldığını gördük” dedi.

Covid-19 salgını ülkemizde görülmeden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Bilim Kurulunun kurulmasıyla, Sağlık Bakanlığımızın koordinatörlüğünde, sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, 83 milyonumuzun ve misafirlerimizin hasta olmaması için gerekli tedbirler alındığını kaydeden Güneş, “Hasta olmuş vatandaşlarımızın tedavisi için de tüm imkânlar seferber edilmiştir. Buradan şükranlarımı arz ediyorum; fedakâr ve tecrübeli hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız sayesinde ve Sağlık Bakanlığımızın koordinatörlüğünde pandemi sürecinin gelişmiş ülkelere göre çok iyi yönetildiğine şahitlik ediyoruz. Bu süreçte hayatını kaybeden, başta sağlık personeli olmak üzere, tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.

100 bin vatandaşımızın bugün 141 ülkeden İngiltere gibi, İtalya gibi, Almanya gibi ülkelerden- ülkemize gelmek istemesi ve yurdumuza getirilmesi gerçekten de ülkemize olan güvenin ne seviyede olduğunu gösterdiğini söyleyen Güneş, “Diğer taraftan, Hükümetimizin, kimisi hibe olmak üzere 150 ülkeye tıbbi cihaz ve sarf malzemesi göndermesi, dünya ülkeleri tarafından takdirle karşılanmıştır.

Sağlık hizmetlerinde bu seviyeye nasıl geldik derseniz; diğer alanlarda olduğu gibi, on sekiz yıldır sağlıkta da büyük değişim ve dönüşüm gerçekleştirdik. İlk önce, sağlığa ayrılan bütçeyi yüzde 11,3'ten yüzde 17,7'ye çıkardık. Birinci basamağı güçlendirme adına aile hekimliği uygulamasına geçilerek hem hekimlerin sosyal ve ekonomik açıdan daha iyi konuma gelmesi sağlanırken hem de hekimlerimizin takibinde bulunan vatandaşları daha yakinen bilmesi ve takip etme imkânı sağlamıştır. Aile hekimliği ve toplum sağlığı hizmetleri sayesinde bebek ve anne izlenim sayılarını artırarak ve yeni doğanlarda "fenilketonüri" ve yeni işitme taraması gibi birtakım taramalar yapılarak sağlıklı nesillerin oluşmasında mesafe kat ettik. Bunlar neticesinde hastanede doğum oranları yüzde 75'den 98'e çıktı. Bebek ölüm hızı dediğimiz, 1.000 canlı doğumda 31,5 bebek kaybederken 6,7'e indirdik. Yine, anne ölüm hızımızı 100 bin canlı doğumda 64 anneyi kaybederken 13,1'e indirdik. Aşılamada genişlemiş aşılama programına geçilerek yüzde 95'in üzerinde başarı sağladık. Diğer taraftan sağlıklı yaşam merkezlerini hayata geçirerek beslenme ve yaşamla ilgili önlenebilir hastalıklarla mücadelede önemli mesafe kat ettik” ifadesini kullandı.

Güneş konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Acil sağlık hizmetleri tüm yurt safına yaygınlaştırılmakla kalmamış ayrıca ücretsiz hâle getirilmiş. Ambulans sayısı 618'den 5.936'a çıkarılmakla kalmamış paletli ambulans, helikopter ambulans, uçak ambulans, bot ambulanslar devreye sokularak hayallerimiz gerçekleştirilmiştir. Bugün hava yolu ambulansıyla 48 bin vatandaşımıza kimliğine, ekonomik durumuna, sosyal durumuna bakılmaksızın hizmet verilmiştir.

Üniversite hastaneleri haricindeki tüm kamu hastaneleri Sağlık Bakanlığı çatısı altında toplanmış hem yönetim şeklinde hem de altyapı hizmetlerinde büyük değişikliğe gidilmiştir. Her hekime 1 muayene odasının verilmesi, performans sisteminin getirilmesi, hekim seçme hakkı, hasta hakları, hasta ve çalışan memnuniyetinin getirilmesi ve tıbbi tahlil ve görüntüleme sistemlerinin çeşitliliği ve erişilebilirliği artırılarak daha konforlu, hızlı ve doğru sağlık hizmeti verilmeye başlanmıştır. Ayrıca, dijital kayıt sistemine geçilerek gereksiz tahlil ve tetkikler israfı önlenmiştir.

En önemlisi de alt yapının iyileştirilmesi anlamında... Muhalefet diyor ya hep 13 tane şehir hastanesinden bahsediyor, sadece 13 tane şehir hastanesi yapmadık biz; 670 hastane, 386 ek hastane binası, 102 ağız-diş sağlığı merkezi, 2.439 birinci basamak olmak üzere tam 3.604 sağlık tesisi yaptık.

Diğer taraftan, işte, nitelikli yatak sayımız yüzde 6'dan 75'e çıktı, yoğun bakım yatak sayımız ve yanık ünite yatak sayımız 16 kat arttı. Yanlış bilgi veriyorsunuz, palyatif tedavi merkezini hayata geçirdik, ondan sonra evde bakım hizmetini geçirdik; memnuniyet oranımız yüzde 34'ten yüzde 74'e çıktı.

Değerli milletvekilleri, ben size söyleyeyim, şurada milleti yanıltıyorsunuz: Orada sadece kiralar yok, onun içinde röntgen var, fizik tedavi var, yemek masrafı var, ondan sonra güvenlik var. Tüm hizmetler de onun içinde. Milleti yanıltmayın, milleti yanıltıyorsunuz. Millet her şeyi görüyor arkadaşlar, millet her şeyi görüyor.”

Yorumlar (0)