Koronavirüs Geçirenlerde Çok Görülüyor! Baş Ağrısı

Yapılan araştırmalara göre koronavirüs geçiren hastaların yaklaşık olarak yüzde 30 oranında baş ağrısı tespit edildi. Koronavirüs döneminde ortaya çıkan baş ağrısının iki taraflı olduğu hastalar tarafından açıklanıyor.
Koronavirüs Geçirenlerde Çok Görülüyor! Baş Ağrısı

Koronavirüsün nörolojik bulgularına ilişkin yapılan araştırmalar koronavirüste baş ağrısı başta olmak üzere bir çok nörolojik bulguların olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalarda baş ağrısının yüzde 30'lara kadar yüksek oranda saptandığı görüldü.

Ağrı Tamamen Gerçek

Koronavirüs baş ağrısının normal baş ağrısından farklı olduğu söyleyen uzmanlar Covid-19'a yönelik baş ağrısının özelliklerini bilinmesi gerektiğini kaydetti. Normal baş ağrısı ile Kovid 19 baş ağrısı karıştırılması durumunda virüsün daha çok yayılabileceği ifade edildi. Toplum arasında en çok bilinen migren gibi baş ağrıları koronavirüs baş ağrısına göre farklıdır. Koronavirüs baş ağrısı çok büyük oranda iki taraflı ortaya çıkıyor.

Migrende ortaya çıkan zonklama problemi Covid 19 baş ağrısında da görülüyor. Ancak migrende görülen yarım baş ağrısı bu problemde ortaya çıkmıyor. Koronavirüs baş ağrısında başın her iki bölgesinde zonklayıcı ağrı bizleri karşılıyor. Baş ağrısı ile beraber kişide;

  • İshal,
  • Kilo kaybı,
  • Koku,
  • Tat alma bozukluğu eşlik edebiliyor.

Bu dönemde ilaçlarda baş ağrısına pek bir etki etmiyor. Bu tür bulgularla karşılaştığımız zaman mutlaka koronavirüsü düşünmemiz gerekiyor. Koronavirüs baş ağrısının migrene benzeyen özellikleri de bulunuyor. Koronavirüs baş ağrısının migrenle ortak yönleri;

  • Işık hassasiyeti,
  • Ses, koku hassasiyeti olabiliyor.

Başın ön tarafında, iki taraflı, sıkıştırıcı ve zonklayıcı baş ağrısı problemi bulunuyorsa bu ağrı Covid 19 baş ağrısı olabilir.

Baş Ağrısı Aylarca Sürebilir

Koronavirüs kaynaklı baş ağrısı günümüzde uluslararası bir yayın olarak göze çarpıyor. Koronavirüs baş ağrısı kendi içerisinde farklı tiplere ayrılabiliyor. Bu ağrıların bazıları çok şiddetli bazıları ise orta şiddetli görülebiliyor. Çok şiddetli baş ağrısı yaşayan kişilerde akciğer tutulumu problemleri de ortaya çıkıyor. Koronavirüs enfeksiyonundan kurtulmasına rağmen aylar sonra da bazı hastalar da aynı tür baş ağrıları ortaya çıkmıştır. Koronavirüs baş ağrıları uzun süreli olabilir. Bu ağrılardan kurtulmak için mutlaka uzman bir hekimden yardım almanız gerekir.