Seferberlik nedir, Seferberlik hali hangi durumda ilan edilir?

Seferberlik Yönetmeliği’nin Resmi Gazete’de gece saatlerinde yayımlanmasından sonra pek çok kişi Seferberlik nedir, seferberlik hali hangi durumda ilan edilir? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği detayları haberimizde..
Seferberlik nedir, Seferberlik hali hangi durumda ilan edilir?

Seferberlik, devletin bütün güç kaynaklarını hem ülke hem de millet olarak askeri açıdan hazırlanması anlamına gelmektedir. Askeri güç başta olmak üzere devletin bütün güç kaynaklarını topladığı ve bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin tamamen ya da kısmi olarak sınırlandırıldığı hal olarak da tanımlanan seferberlik hali araştırması gündem oldu.

SEFERBERLİK NE ZAMAN İLAN EDİLİR?

Resmi Gazete’de Seferberlik Hali Yönetmeliği’ne ilişkin yayımlanan karar sonrasında vatandaşlar seferberlik hangi durumda ne zaman ilan edilir, sorusuna yanıt aramaya başladı. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı resmi web sitesinde şu şekilde bir tanım yapıyor:

“Seferberlik, ülke ve millet olarak devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı haldir”

asker-min-1.png

MSB SEFERBERLİK HALİ

MSB’nin yaptığı bu tanıma göre seferberlik ilan edilmesi için devletin diğer devletlerle savaş halinin kaçınılmaz olması ya da iç bünyedeki karışıklığın normal şartlarda düzenlenmediği bir ortamın oluşması gerekiyor. Konuya ilişkin karar Cumhurbaşkanı tarafından genel seferberlik ya da kısmi seferberlik olarak da verilebilir.

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ NE DEMEK?

Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği sonrasında bu durumun ne olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Seferberlik ve savaş hali henüz ortada bir savaş olmamasına rağmen olma ihtimaline karşı eylem planı ve hazırlıklara ilişkin bir süreci ifade ediyor. Biraz daha genel bir şekilde ifade etmek gerekirse, seferberlik bir ülkenin silahlı kuvvetlerini savaşa hazır hala getiren hazırlıkların tamamını kapsamaktadır.