Erdoğan imzaladı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Resmi Gazete ile yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi, 17 Mayıs 2024 Cuma tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kamuda kemer sıkma dönemi başladı.
Erdoğan imzaladı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Resmi Gazete ile yayımlandı

ANKARA (İHA) - Kamuda kemer sıkma dönemi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atılan imza ile 17 Mayıs 2024 tarihi itibari ile resmen başlamış oldu. Tasarruf Tedbirleri ile İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgei Resmi Gazete ile yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdopan’ın imzası ile yayımlanan Tasarruf Tedbirleri ile İlgili Genelge ile kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, verimli ve ekonomik kullanımına ilişkin yeni tedbirler alındı. Genelge ile kamu idareleri ve bu idarelere bağlı ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları ile il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile kurdukları birlik, müessese ve işletmelerde tasarruf tedbirleri uygulanacak. Doğal afetlerde, salgın hastalıklarda ve orman yangınlarında acil olarak yapılması gereken mücadele ve müdahaleler, iç ve dış güvenlik ile istihbarat hizmetlerinin gerektirdiği zorunlu olan harcamalar ise genelge kapsamı dışında tutulacak.

KAMUDA TASARRUF TEDBİRLERİ GENELGESİ YAYIMLANDI!

Kamu hizmetleri ve yatırım projeleri, bütçe sınırları içinde kalınarak yürütülecek. Yılı ve takip eden yılların bütçelerine ilave yük oluşturacak faaliyet genişlemesine ve iş artışına gidilmesine izin verilmeyecek. Kamu kurum ve kuruluşları kendi kuruluş mevzuatında belirtilen faaliyet alanları ile doğrudan ilgili olmayan herhangi bir harcama ve taahhütte bulunamayacak, ihale şartname ve sözleşmelerine idare tarafından kullanılmak üzere araç, makine, ekipman temini gibi alım ya da yapım konusuyla ilgisi olmayan unsurları dahil edemeyecek. Kamu kurum ve kuruluşları yapacakları alımlarda ihtiyaçların daha düşük maliyetle temini amacıyla ortak alım gerçekleştirecek. İdarelerin, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından karşılanabilecek mal hizmetlerinin DMO aracılığıyla temin edilmesi sağlanacak.

tasarruf-genelgesi.jpg

Alınan tasarruf tedbirleri kapsamında 3 sene boyunca kamu kurum ve kuruluşları tarafından yeni hizmet binası inşa edilmesi, alınması ya da kiralanması yasaklandı. Sadece deprem riski bulunan binalar bu karardan muaf tutuldu. Tasarruf tedbirleri kapsamında yeni lojman alınamayacak ya da yapılamayacak, atıl durumda olan ve zorunlu bulunmayan lojmanların satışı yapılacak.

Yine kamu kurum ve kuruluşları 3 sene boyunca yeni araç satın alamayacak, kiralayamayacak. Kamuda şoför ihtiyacı öncelikli olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel üzerinden karşılanmaya çalışılacak. Cep telefonu tahsisi de sınırlandırılacak. Enerji tasarrufu da devreye sokulacak ve yenilenebilir enerji kaynakları, LED ışıklandırma kullanılacak. Zorunlu olmayan kurumlarda servis araçları kaldırılacak.